Nhiều giải pháp quản lý tư tưởng ở Chi đội Kiểm ngư số 4

(Mic.gov.vn) - 

Với đặc thù nhiệm vụ thường xuyên công tác dài ngày trên biển, trong điều kiện thời tiết phức tạp... cùng với các giải pháp về quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn, thời gian qua Cấp ủy, chỉ huy Chi đội Kiểm ngư số 4 (Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) luôn làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực để cán bộ, nhân viên toàn Chi đội quyết tâm vươn khơi, bám biển đồng hành cùng bà con ngư dân.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết: Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Chi đội đã tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều nội dung, biện pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm nhất là các giải pháp về tiến hành công tác tư tưởng. Từ Đảng ủy Chi đội đến các chi bộ phòng, đảng bộ bộ phận các đội và các chi bộ tàu đều duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt.

t3-2-tuan-tra-kiem-soat-tren-bien.jpg 
Nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 4 tuần tra, kiểm soát trên biển. Ảnh: CTV

Chi đội chú trọng lãnh đạo phát huy dân chủ để cán bộ, nhân viên được trình bày tâm tư, tình cảm của bản thân trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ. Sinh hoạt đối thoại dân chủ được lãnh đạo, chỉ huy các cấp duy trì thành nền nếp ở mỗi đơn vị. Hằng tháng cán bộ, chỉ huy các đội dự sinh hoạt đối thoại với các tàu. Đồng thời, chi đội tổ chức sinh hoạt đối thoại với các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó cán bộ chi đội thường xuyên xuống các cơ quan, đơn vị để gặp gỡ, nắm tình hình chính trị nội bộ và chỉ đạo giải quyết các vấn đề về công tác tư tưởng nảy sinh. Cán bộ các cấp sâu sát, bám nắm đơn vị nhất là vào các thời điểm dễ xảy ra vi phạm kỷ luật như vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, các dịp lễ, tết.

Chúng tôi được biết, cấp ủy, chỉ huy các phòng, đội thuộc chi đội đã tích cực, chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực để thường xuyên theo dõi mọi diễn biến tư tưởng trong cơ quan mình. Toàn Chi đội phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể; phân công cán bộ, đảng viên kèm cặp, giúp đỡ những cán bộ trẻ, mới về đơn vị công tác; phối hợp với địa phương, gia đình, người thân, bạn bè để định hướng, thuyết phục, cảm hóa các trường hợp cá biệt. Cấp ủy, chỉ huy trực tiếp trên các tàu, các đội chăm lo công tác chính sách, quan tâm đến gia đình, hậu phương của từng kiểm ngư viên.

Trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, cán bộ các cấp trong chi đội chủ động bám nắm trên, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, động viên, tặng quà các gia đình cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn…

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp, các phòng, đội, tàu đã thực hiện tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ, nhân viên; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực xảy ra, giải quyết tốt công tác tư tưởng. 100% cán bộ, nhân viên sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

vov-1-yelg-20200704072817.jpg 
Cán bộ Chi đội Kiểm ngư số 4 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: CTV

Đồng chí Phạm Xuân Thể, Bí thư Đảng ủy Đội 1, chia sẻ: Chúng tôi vận dụng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, sát thực để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng. Đội 1 gắn xây dựng tổ chức đảng TSVM với nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, giáo dục pháp luật. Cán bộ, nhân viên đều có kế hoạch tự học tập, xây dựng động cơ phấn đấu. Các tàu có lệnh là rời cảng đi làm nhiệm vụ được ngay.

Các tàu trong chi đội như: KN401, 402, 472 … đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, quản lý vùng biển, tham gia cứu nạn ngư dân trên biển. Một điểm chung mà chúng tôi nhận thấy ở các tàu là cán bộ luôn gương mẫu, trách nhiệm trước cấp dưới, biết phát huy trí tuệ tập thể, khơi dậy tinh thần tích cực, đoàn kết khắc phục khó khăn cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tư tưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 xác định tiếp tục triển khai đồng bộ, chặt chẽ nhiều nội dung, biện pháp; chăm lo xây dựng tổ chức đảng TSVM, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết thực hiện mọi nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy cán bộ chủ trì các cấp gương mẫu, thường xuyên làm tốt công tác dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng của cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Chi đội kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với quản lý và duy trì nghiêm các quy định của ngành; ngăn ngừa không để có các vụ việc tiêu cực xảy ra, bảo đảm mọi cán bộ, nhân viên luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

 

Theo baohaiquanvietnam.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)