Thái Bình: Tiếp tục hoàn thiện phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương đối với Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thái Bình tại buổi nghiệm thu trực tuyến phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thái Bình được tổ chức sáng ngày 18/11/2021.


1-13-.png

Điểm cầu tại Bộ Nội vụ

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thái Bình tại buổi nghiệm thu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho rằng, công tác thu thập thông tin phiếu điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Bình đã đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Tuy nhiên, các phiếu điều tra của tỉnh Thái Bình “chưa đạt chất lượng nghiệm thu”; đồng thời nhận định, cách làm của Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Bình còn nhiều lúng túng, sự phối hợp với Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương chưa chặt chẽ; việc bố trí đội ngũ giám sát viên cấp tỉnh không đảm bảo yêu cầu nên chất lượng thu thập thông tin chưa đảm bảo chất lượng, dẫn đến một số lỗi cơ bản trong phiếu thu thập thông tin về biên chế hành chính chưa khớp với tổng số lao động thuộc biên chế; các chỉ tiêu về tài sản, tài chính, doanh thu, chi phí chưa chính xác số liệu; một số phiếu của khối huyện, khối xã chưa điều đầy đủ thông tin, thiếu một số chỉ tiêu nên chưa đánh giá đối với những phiếu này.

2-11-.png

Điểm cầu tỉnh Thái Bình

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Bình xác định rõ các phòng, ban chuyên môn có hạch toán phụ thuộc; xác định lại mô hình Cục Dữ trữ nhà nước khu vực Thái Bình để thống nhất khai thông tin; bên cạnh đó cần trưng tập đội ngũ công chức có năng lực tài chính kế toán để hỗ trợ sửa phiếu về các nội dung liên quan đến tài sản, tài chính… Trong thời gian 07 ngày sau buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo rà soát 100% phiếu đảm bảo chất lượng nghiệm thu, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương tiến hành kiểm tra, rà soát và thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để được hỗ trợ, xử lý, hoàn thiện kết quả điều tra.

Tiếp thu ý kiến tại buổi nghiệm thu, ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình đã chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cuộc điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng cuộc điều tra. Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình Trần Thế Dũng mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để tỉnh Thái Bình hoàn thành cuộc điều tra./.

 

Gia Hưng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)