Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là 10 ô tô của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông


 1. Tên, địa chỉ có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: 10 ô tô

- Tổng giá khởi điểm: 1.409.392.000 đồng

Văn phòng Bộ TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)