T.P Thái Nguyên quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số

(Mic.gov.vn) - 

Với mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên thông minh, trở thành đơn vị nhóm đầu của tỉnh thực hiện thành công chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngay khi bước vào thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”, thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp bước đầu đạt được 1 số kết quả.

 

20211105-m03.jpg

Điểm quét mã QR - Code tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục là kỳ họp được thực hiện theo tinh thần đổi mới, cải cách hành chính. Thay vì kéo dài cuộc họp 3 ngày như trước đây, kỳ họp lần này đã được rút ngắn còn 2 ngày nhưng vẫn đảm bảo nội dung, chất lượng cuộc họp và đảm bảo tinh thần phòng chống dịch COVID-19.

Với 16 dự thảo Nghị quyết được thông qua sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để UBND thành phố, các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện, nhằm góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và của cả giai đoạn 2021-2025.

Với những đại biểu HĐND Thành phố, đây tiếp tục là kỳ họp không giấy tờ nên mọi công tác chuẩn bị cho kỳ họp được các đại biểu tiến hành sớm hơn, góp phần thành công vào kỳ họp.

Đại biểu Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Cẩm, T.P Thái Nguyên cho biết: “Khi triển khai kỳ họp không giấy tờ đối với T.P Thái Nguyên, đặc biệt tại kỳ họp HĐND lần này tôi thấy rất tiện lợi, tiết kiệm được chi phía. Các đại biểu được nhận tài liệu sớm. Các đại biểu có nhiều thời gian nghiên cứu để cho ý kiến”.

Ngoài kỳ họp HĐND, từ tháng 6 đến nay, nhiều phiên họp của Thành ủy, UBND thành phố đều áp dụng mô hình “Phòng họp không giấy”. Trước mỗi cuộc họp, nội dung, chương trình và tài liệu được chuẩn bị, xem xét, phê duyệt và cập nhật lên hệ thống để các thành viên nghiên cứu trước. Việc này không chỉ giúp các đại biểu có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp; tiết kiệm thời gian và chi phí văn phòng phẩm, tránh được những sai sót trong sắp xếp tài liệu mà còn có thời gian để nghiên cứu tài liệu nên chất lượng thảo luận, giải quyết công việc được nâng lên.

“Phòng họp không giấy” chỉ là một trong những nội dung phát triển chính quyền số mà T.P Thái Nguyên đang triển khai thực hiện. Không chỉ ứng dụng chuyển đổi số, cải cách hành chính trong các cuộc họp, Ban Thường vụ thành ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, triển khai trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn đăng ký nội dung chuyển đổi số và tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện...

Ông Trần Thanh Hải, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin T.P Thái Nguyên thông tin: “Thời gian vừa qua, phòng đã chủ trì với các cơ quan liên quan tham mưu cho thành phố ban hành chương trình hành động chuyển đổi số của thành phố. Tiếp đó là ban hành kế hoạch thực hiện của thành phố. Thời gian tới, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát để xây dựng trung tâm điều hành thông minh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chuyển đổi số trong thực hiện dịch vụ công mức độ 4, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và tinh thần quyết tâm cao, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn T.P Thái Nguyên thời gian qua đã đạt kết quả tích cực. Việc kết nối phần mềm quản lý văn bản được Thành ủy T.P Thái Nguyên phủ rộng tới 102/102 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; 100% cán bộ, đảng viên, công chức thành phố được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối hệ thống hội nghị trực tuyến tới 32/32 xã, phường; triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung; điểm quét mã QR - Code tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

Trong nhiều ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT, rút ngắn thời gian, chi phí thực hiện được người dân đồng tình ủng hộ.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và phần mềm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cho 32 xã, phường đảm bảo kết nối với 4 cấp. 7 tháng đầu năm 2021, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết gần 1800 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Ông Đào Tiến Dũng, Phường Phú Xá, T.P Thái Nguyên nhận xét: “Chúng tôi thấy anh chị em cán bộ làm việc, hướng dẫn rất nhiệt tình cho người dân. Thậm chí lĩnh vực xây dựng, cán bộ tiếp nhận đã hướng dẫn chúng tôi qua tờ in kê khai cụ thể, chi tiết”.

Ông Dương Hoài Nam, Chuyên viên Văn phòng UBND, HĐND Thành phố Thái Nguyên thông tin: “Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua môi trường mạng và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính. Trong mùa dịch này, chúng tôi khuyến khích và yêu cầu công dân đến làm thủ tục hành chính thực hiện tốt việc khai báo y tế và quy định 5K của Bộ Y tế. Đối với cán bộ công chức làm ở văn phòng một cửa thực hiện công tác phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, không để ù ứ, tập trung đông người”.

Cùng với chuyển đổi số, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Căn cứ nội dung đăng ký chuyển đổi số, các phòng, ban, đơn vị, cơ sở tham mưu kế hoạch thực hiện với tinh thần sẵn sàng thí điểm những ứng dụng dịch vụ, nền tảng, giải pháp công nghệ mới. Mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên nâng cao nhận thức, chủ động tham mưu, học hỏi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin, sẵn sàng tham gia và phục vụ thành công chuyển đổi số trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được cùng với sự quyết tâm cao, đồng lòng, chung sức vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công cuộc chuyển đổi số của thành phố Thái Nguyên chắc chắn sẽ gặt hái nhiều thành công./.

Nguồn: thainguyentv.vn

Từ khóa: Thái Nguyên, chuyển đổi số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)