Chuyển đổi số - hành động và thực tiễn

(Mic.gov.vn) - 

Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, tạo sự phát triển mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng. Mặc dù Nghị quyết chuyên đề về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên mới được ban hành từ cuối năm 2020, nhưng công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển động tích cực, tác động đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cả phương thức sống, làm việc của người dân.


20211104-m07.jpg

Chuyển đổi số trong nhiều ngành, lĩnh vực đã làm thay đổi toàn diện, thúc đẩy sự phát triển tại các địa phương

Khám chữa bệnh từ xa là một trong những hoạt động đã và đang được ngành Y tế Thái Nguyên triển khai hiệu quả thời gian qua. Thông qua đó giúp người dân ở nhiều địa phương, vùng miền được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Cùng với đó, việc cài đặt ứng dụng Bluezone, hay đăng ký mã QR, cài đặt sổ sức khỏe điện tử cũng đã giúp tỉnh Thái Nguyên kiểm soát được dịch Covid-19.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Liệu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên cho biết: “Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên đã có kế hoạch triển khai công nghệ thông tin và quản lý việc khám, chữa bệnh nhanh chóng và phù hợp với điều kiện thực tế trong giai đoạn chuyển đổi số”.

Dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, một số ngành đã đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng cả về lượng và chất thông qua thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu theo hướng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0.

Ông Nguyễn Minh Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên chia sẻ: “Chúng tôi đang có kế hoạch làm việc với các đơn vị tư vấn uy tín như Viettel Thái Nguyên, VNPT để từng bước cải tạo, nâng cấp các phần mềm quản lý trong công ty”.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết: “Chuyển đổi số đã làm thay đổi nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt là cán bộ chức đã hỗ trợ các doanh nghiệp rất nhiều. Bản thân các doanh nghiệp đã tích cực ứng dụng công nghệ số vào sản xuất rất nhiều”.

Đến năm 2025, Thái Nguyên phấn đấu thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, tạo tiền đề đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Để thực hiện mục tiêu này, hiện nay tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thông tin, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng…góp phần phục vụ hoạt động các cơ quan Nhà nước một cách tập trung, thông suốt, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ dễ dàng, hiệu quả. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp, đơn vị cũng cần có những thay đổi, đầu tư nguồn lực để thích ứng với điều kiện thực tiễn./.

Nguồn: thainguyentv.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)