Bình Phước ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Bình Phước chuyển đổi số năm 2021-2022

(Mic.gov.vn) - 

Chính sách này sẽ áp dụng ưu tiên cho 100 doanh nghiệp và 10 hợp tác xã đăng ký trước.

 

20211103-m03.jpg

Ngày 01/11, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2816/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Phước chuyển đổi số năm 2021-2022. Đối tượng áp dụng quy định là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, ưu tiên đối tượng là doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tùy vào tình hình thực tế và nhu cầu của doanh nghiệp, mỗi đơn vị được xem xét hỗ trợ có thể lựa chọn một hoặc toàn bộ các gói hỗ trợ chuyển đổi số.

Các gói dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số gồm: Hỗ trợ hóa đơn điện tử; xây dựng website thuơng mại điện tử chuyên nghiệp; văn phòng điện tử; hội nghị truyền hình; phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ; chữ ký số; tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname); giải pháp xác thực nguồn gốc hàng hóa; dịch vụ Fiber (truy cập Internet tốc độ cao để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh)…

Bình Phước cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp theo các gói hỗ trợ để đánh giá, nhân rộng trong những năm tiếp theo./.

PV

Từ khóa: Bình Phước, chính sách, quy định, hỗ trợ, doanh nghiệp, chuyển đổi số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)