Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hà Nội


Thông báo số 1366/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 19/10/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)