Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông qua nhiều nội dung quan trọng

(Mic.gov.vn) - 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt biểu dương các đảng ủy trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là các tác động do dịch, bệnh COVID-19 gây ra để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra...


20211014-ll8.jpg

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị - Ảnh: PC

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 6. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các Tờ trình về: Dự thảo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, khóa XIII về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số các hoạt trong động công tác đảng”; Dự thảo Báo cáo sơ kết 05 thực hiện năm Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Đảng bộ Khối khóa XII về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung) và một số nội dung về công tác cán bộ, cấp ủy.

Theo dự thảo báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan Trung ương lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc sớm xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Đồng thời, thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 9 tháng năm 2021; tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng bộ Khối hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19.

9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương đối với các hồ sơ nhân sự bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào các chức danh cán bộ các cơ quan Trung ương đi luân chuyển, bổ sung quy hoạch và quy hoạch lãnh đạo quản lý các ban, bộ, ngành Trung ương; chuyển giao 03 đảng bộ, trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; tiếp nhận 2 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ quận Đống Đa, TP Hà Nội về trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội…

Cũng trong thời gian qua, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã triển khai thực hiện, bổ sung kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát theo Chương trình năm 2021. Theo đó, các cấp ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 586 tổ chức đảng, 4.042 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ ra những vi phạm, khuyết điểm; đã thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng với hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 42 đảng viên, trong đó khiển trách 32, cảnh cáo 05, khai trừ 05; đình chỉ sinh hoạt đảng 01 trường hợp theo đúng quy định.

Đáng chú ý, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết, huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

hoi-nghi-ban-chap-hanh-khoi.jpg

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thông qua nhiều nội dung quan trọng - Ảnh: PC

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đảm bảo mục đích, yêu cầu, hiệu quả, an toàn. Đồng thời, tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho các đối tượng và tập huấn công tác Đảng theo quy định; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định về công tác cán bộ; Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát 2021; Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về quy hoạch cấp ủy; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”…

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, phân tích, đồng thời đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Khối trong 9 tháng đầu năm; đóng góp các ý kiến về các Tờ trình, Nghị quyết và công tác xây dựng Đảng…

Phát biểu kết luận, thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt biểu dương các đảng ủy trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là các tác động do dịch, bệnh COVID-19 gây ra để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương các đảng ủy trực thuộc tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra, cùng Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu của cả năm 2021 đã đề ra.

Khẳng định hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng để làm căn cứ, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm công tác cho 3 tháng cuối năm 2021 cũng như trong thời gian tới. Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất cao thông qua các Tờ trình thảo luận tại Hội nghị và ủy quyền cho Ban Thường vụ chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến hợp lý tại hội nghị để hoàn thiện, tham mưu ban hành triển khai việc thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định…/.

 

Theo dangcongsan.vn

Từ khóa: Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, thông qua nhiều nội dung quan trọng, Covid-19, Nghị quyết Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)