Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

(Mic.gov.vn) - 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các giải pháp, cải thiện nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par Index) năm 2021 của Thành phố.


20210816-ta3.jpg

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trên cơ sở Báo cáo phân tích kết quả chỉ số CCHC năm 2020 của Thành phố nghiên cứu, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót phải làm ngay trong năm 2021.

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2021- 2025 và năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng các nền tảng kết nối, phần mềm trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa, nhanh gọn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Các cơ quan, đơn vị chủ động, linh hoạt, đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, dễ khai thác, dễ sử dụng và giám sát, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký và triển khai thực hiện mô hình, ý tưởng, giải pháp mới trong công tác CCHC, nâng cao chất lượng, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC gắn với việc đánh giá, đo lường sự hài lòng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp… Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong quá trình tổ chức triển khai các nội dung CCHC.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố, Cục Thuế Thành phố; Sở Tài chính; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu các Chỉ số nội dung và tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ngành chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu các Chỉ số nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm tại Chỉ số CCHC năm 2020 cần tập trung phân tích sâu về nguyên nhân và đề xuất các giải pháp quyết liệt, cụ thể nhằm cải thiện, khắc phục điểm số trong năm 2021.

Với vai trò cơ quan thường trực công tác CCHC của Thành phố, Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả việc thực hiện các Kế hoạch của UBND Thành phố năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 về CCHC; cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC, SIPAS, PAPI gắn với việc chấm điểm đánh giá chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị…

Theo Báo Pháp luật

Từ khóa: Hà Nội, chuyển đổi số, CNTT, doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)