Cao Bằng hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Sau 5 tháng triển khai, Cao Bằng đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo đúng tiến độ, đảm các yêu cầu đề ra, nhất là trong giai đoạn 2, điều tra về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo và tín ngưỡng, góp phần quan trọng trong thu thập thông tin về các lĩnh vực ngành nghề trên địa bàn tỉnh.


Cao-Bang-hoan-thanh-TDT.jpg

Cao Bằng đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo đúng tiến độ, đảm các yêu cầu đề ra

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1/3 - 30/5 đã thu thập thông tin 1.627 doanh nghiệp/HTX; 650 đơn vị sự nghiệp và 55 đơn vị hiệp hội. Giai đoạn 2 thực hiện từ ngày 1/7 - 30/7, đã hoàn thành điều tra 36 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 19.315 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 273 cơ sở so với số liệu thống kê năm 2020.

Cuộc Tổng điều tra lần này ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong thu thập, biên soạn xử lý các dữ liệu cơ bản; chất lượng thu nhập thông tin được nâng cao; đội ngũ điều tra viên các cấp xử lý thông tin đảm bảo độ chính xác, đáp ứng yêu cầu về thời gian, đạt được mục tiêu đề ra. Ban Chỉ đạo tổng điều tra các địa phương đã quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân hợp tác trong việc cung cấp thông tin, nhất là liên quan đến vấn đề: cơ cấu, ngành nghề sản xuất kinh doanh; việc sử dụng lao động, doanh thu, thị trường, vốn, quy mô sản xuất

Hiện nay, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tiếp tục yêu cầu đội ngũ giám sát viên thực hiện công tác kiểm tra xác minh độ chính xác thông tin; bổ sung hoàn thiện về các chỉ số điều tra, phấn đầu hoàn thành các nội dung trước ngày 15/8. Chuẩn bị các điều kiện nghiệm thu, công bố số liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021./.

Nguồn: caobangtv.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )