Bình Định: 9 huyện, thành phố hoàn thành đợt 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Bà Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh cho hay, hiện có 9/11 huyện, thành phố (ngoại trừ TX An Nhơn và TX Hoài Nhơn) đã hoàn thành đợt 2 của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.


logo-1_1.jpg

Ảnh minh họa

Kết quả, các địa phương tổ chức điều tra, thu thập thông tin bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 92.068 cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể, đạt tỷ lệ 91,95% và 457 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt 88,57%. Riêng đối với TX An Nhơn và TX Hoài Nhơn, đợt 2 của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.

Những khu vực không thực hiện giãn cách xã hội, các địa phương đã huy động điều tra viên nỗ lực thực hiện điều tra thu thập thông tin cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đến nay, TX Hoài Nhơn cũng đã điều tra thu thập thông tin 9.066 cơ sở SXKD cá thể, đạt tỷ lệ 58,25% và 33 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 54,1%; TX An Nhơn điều tra thu thập thông tin 14,248 cơ sở SXKD cá thể, đạt 90,63% và 49 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, đạt 62,03%. Hiện các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên tạm dừng đợt 2 của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

 

Nguồn: baobinhdinh.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)