TP.HCM đặt mục tiêu đưa 100% thủ tục hành chính lên trực tuyến

(Mic.gov.vn) - 
Thành phố đặt mục tiêu năm 2021 có 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công thành phố.

UBND TP.HCM vừa có văn bản 2538/UBND-KSTT về việc triển khai nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu năm 2021 có 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công thành phố, 50% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp cổng dịch vụ công quốc gia.

20210803-pg1.png

Để đạt được mục tiêu này, thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành chủ động rà soát, đánh giá, để xuất để xác định danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Chậm nhất đến ngày 30/7/2021 phải trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Thành phố giao văn phòng uỷ ban hoàn thiện kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố năm 2021. Đồng thời theo dõi, đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện các nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục xây dựng quy trình điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó,  giao văn phòng uỷ ban khẩn trương quyết định thành lập Ban quản lý dự án thuê dịch vụ “Cổng dịch vụ công Thành phố, hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính”. Xây dựng kế hoạch đấu thầu khoa học, phù hợp quy định pháp luật với điều kiện thực tiễn, thời hạn kết thúc đấu thầu chậm nhất trong Quý I/2022.

Sở TT&TT có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ văn phòng uỷ ban thực hiện các thủ tục dự án thuê dịch vụ; tổ chức thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ thực hiện và sự chặt chẽ về pháp lý trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Đồng thời, đánh giá chi tiết hiện trạng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, đánh giá hài lòng tại các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; việc triển khai, xây dựng chính quyền điện tử tại thành phố. 

theo ictnews.vn

Từ khóa: TP.HCM, 100% thủ tục hành chính lên trực tuyến

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )