Tuyên Quang hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Mặc dù địa bàn rộng, nhiều nơi đi lại khó khăn nhưng đến ngày hôm nay (31/7) cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành.


https://tuyenquangtv.vn/file/video/fb9e3a036ab59c2c016ac3618a0d3aec/072021/20210731213153PSTONGDIEUTRAKINHTE.mp4

20210731213153PSTONGDIEUTRAKINHTE.mp4

20210731213153PSTONGDIEUTRAKINHTE-1.mp4

Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)