Ninh Bình hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh - đơn vị thường trực Ban chỉ đạo Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, đến ngày 25/7, toàn tỉnh đã hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021.


ninh-binh-hoan-thanh-gd2.jpg

Các điều tra viên tiến hành thu thập thông tin đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ ngày 1/3 đến ngày 25/5) thực hiện điều tra ở 4.291 doanh nghiệp, HTX; giai đoạn 2 (từ ngày 1/7 đến ngày 25/7) điều tra 87.154/87.154 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (tỷ lệ đạt 100%). Trong đó, có 2.547 cơ sở điều tra mẫu và 84.607 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể điều tra toàn bộ, đã triển khai thực hiện hoàn thành công tác thu thập thông tin tại 1.585/1.585 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (tỷ lệ đạt 100%). 

Như vậy, Cuộc Tổng điều tra đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cục Thống kê tỉnh đang rà soát, hiệu chỉnh số liệu điều tra, dự kiến kết quả sơ bộ sẽ công bố vào tháng 12/2021.

 

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)