Thái Bình tích cực triển khai Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Thái Bình là tỉnh ven biển của vùng đồng bằng Bắc bộ với diện tích 15.864 km2 có dân số xấp xỉ 1,9 triệu người; 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 260 đơn vị hành chính cấp xã.


Thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (TĐT), ngày 15/9/2020 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra  Kinh tế năm 2021 (BCĐ TĐT) tỉnh Thái Bình được thành lập theo Quyết định 178/QĐ-BCĐ. Sau khi thành lập để thực hiện giai đoạn I của cuộc TĐT, BCĐ TĐT tỉnh Thái Bình trên cơ sở danh sách nền do Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp đã triển khai công tác rà soát đến BCĐ cấp huyện, thành phố. Cụ thể đã rà soát 6.458 doanh nghiệp, trong quá trình rà soát có 467 doanh nghệp đã phá sản, giải thể, chờ giải thể, trùng tên, số còn lại 5.991 doanh nghiệp đã được phân công cho điều tra viên (ĐTV) phụ trách và cập nhật trên hệ thống trước ngày 20/2/2021. Thái Bình thực hiện công tác rà soát và cập nhật đơn vị điều tra trên hệ thống đảm bảo đúng thời gian quy định, chất lượng tốt. Công tác cập nhật danh sách và quản trị trên hệ thống tác nghiệp TĐT kinh tế năm 2021 được phân công thực hiện rõ trách nhiệm tới từng giám sát viên và điều tra viên. 

thai-binh-tich-cuc-trie-n-khai-to-ng-die-u-tra-kinh-te-nam-2021.jpg

Đoàn giám sát Cục Thống kê tỉnh Thái Bình giám sát TĐT kinh tế giai đoạn II tại Hưng Hà

Để tuyên truyền sâu rộng về TĐT, Thái Bình đã tiến hành đa dạng hóa công tác tuyên truyền, theo đó BCĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền; đồng thời phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh tiếp sóng tuyên truyền của BCĐ trung ương trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng; đăng tuyên truyền trên báo in địa phương đưa tin về nội dung cuộc TĐT, các hoạt động tập huấn, triển khai TĐT. Ngoài ra, đăng tải các pano áp phích, nội dung tuyên truyền trên mạng thông tin điện tử của ngành Thống kê, Thuế, Giáo dục, Y tế…; đăng tải tuyên truyền trên các công cụ mạng xã hội như:  Facebook, Zalo của ngành, của cá nhân hoặc trực tiếp gửi cho các đơn vị, cá nhân liên quan. Tại cấp huyện, cấp xã tuyên truyền phát trên Đài Phát thanh huyện, xã, thôn.

Tham gia Tổng điều tra, các điều tra viên được lựa chọn là những người có trình độ, chuyên môn, có điện thoại smart phone, sử dụng thành thạo phần mềm để thực hiện điều tra trên phần mềm cài đặt trên điện thoại thông minh (CAPI).

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh, đến ngày 30/5/2021, kết thúc thời gian thu thập thông tin doanh nghiệp, tỉnh Thái Bình thực hiện điều tra 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Giai đoạn II Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 của tỉnh được triển khai thực hiện từ ngày 1/7, trên phạm vi toàn bộ 260 xã/ phường/ thị trấn. Tỉnh đã tiến hành rà soát gần 2500 đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng, gần 120.000 cơ sỏ sản xuất kinh doanh cá thể sau khi rà soát loại bỏ các đơn vị không tồn tại, bổ sung các đơn vị mới. Số cơ sở tôn giáo sau khi rà soát là 2.466 cơ sở và 119.809 cơ sở SXKD cá thể.

Tiến độ điều tra đến ngày 26/7/21, toàn tỉnh đã điều tra 114553 cơ sở, đạt 97,74%, trong đó, hộ mẫu 3028 cơ sở, đạt 97,68%; hộ toàn bộ 111525, đạt 97,74%; 1522 /2474 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt 61,52%.

thai-binh-tich-cuc-trie-n-khai-to-ng-die-u-tra-kinh-te-nam-2021-1.jpg

Đoàn giám sát của Cục Thống kê tỉnh Thái Bình giám sát TĐT kinh tế giai đoạn II tại Hưng Hà 

Cục Thống kê tỉnh Thái Bình cho biết, đây là năm đầu tiên thực hiện TĐTKT bằng hình thức Webform và CAPI, trong quá trình triển khai trang tác nghiệp khối doanh nghiệp các chức năng và giao diện tốt, dễ sử dụng và khi cập nhật nếu phát sinh lỗi thì thông báo rất cụ thể để người sử dụng có thể khắc phục ngay. Tuy nhiên, vì đây là năm đầu tiên thực hiện TĐTKT bằng hình thức Webform và CAPI nên cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống Chính trị các cấp, các ngành, các tổ chức và hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời cần có hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt; lực lượng điều tra đòi hỏi phải có trình độ công nghệ thông tin và có kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh nên sẽ rất khó khăn trong việc tuyển chọn điều tra viên và tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên./.


 

Nguồn: consosukien.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)