Hà Giang quyết tâm thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (TĐTKT), Hà Giang đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo (BCĐ) TĐT Trung ương, Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang, các cấp, các ngành; cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa BCĐ TĐT các cấp; các ngành thành viên BCĐ; chính quyền địa phương và sự nhiệt tình tham gia của lực lượng điều tra viên (ĐTV). Đến nay, công tác triển khai TĐTKT trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt, đúng phương án, đáp ứng tiến độ, chất lượng của cuộc TĐT kinh tế năm 2021 đề ra.


Thực hiện tốt khâu chuẩn bị

Xác định TĐTKT năm 2021 là một trong ba cuộc TĐT hết sức quan trọng, ngày 15/9/2020, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1598/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hà Giang. Sau khi thành lập, BCĐ tỉnh đã kiện toàn tổ chức trong triển khai thực hiện cuộc TĐT với việc ban hành các văn bản như: Thành lập Tổ giúp việc BCĐ, quy chế hoạt động… Đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thành lập BCĐ theo đúng quy định của BCĐ Trung ương.

ha-giang-gd2-1.jpg

 Phó Cục trưởng Tăng Bá Tuyên phát biểu chỉ đạo
tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ TĐTKT giai đoạn II tại huyện Quản Bạ

Về phía Cục Thống kê tỉnh Hà Giang, ngay sau khi tiếp thu phương án TĐTKT năm 2021 của Trung ương đã tham mưu BCĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai TĐTKT trên địa bàn để cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hướng dẫn BCĐ huyện tuyển chọn điều tra viên (ĐTV), giám sát viên (GSV) theo đúng quy định. Giai đoạn I của cuộc TĐT, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho ĐTV, GSV BCĐ các cấp. Sau khi tập huấn nghiệp vụ, ĐTV đã nhận đủ tài liệu cần thiết, dành thời gian nghiên cứu lại tài liệu để hướng dẫn các đơn vị kê khai phiếu webform. Giai đoạn II của cuộc TĐT, tại mỗi huyện, thành phố tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ cho ĐTV, GSV cấp huyện, thời gian là 1 ngày/lớp (gồm thời gian tập huấn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm CAPI phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng). Kết thúc tập huấn, các ĐTV đã sử dụng thành thạo thiết bị điện tử và làm chủ được các câu hỏi trong phiếu điều tra. Có thể thấy, qua tuyển chọn và tập huấn Hà Giang đã chuẩn bị được đội ngũ các ĐTV đảm bảo yêu cầu là người biết sử dụng thành thạo thiết bị điện tử như: Máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và có sức khỏe.

Bên cạnh đó để thực hiện tốt công tác tuyên truyền cuộc TĐT, BCĐ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 08/KH-BCĐ để hướng dẫn BCĐ các cấp thực hiện công tác tuyên truyền TĐTKT trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp đơn vị được điều tra hiểu và nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong TĐT kinh tế, tích cực phối hợp với các lực lượng điều tra cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời.

Công tác kiểm tra, giám sát được Tổ thường trực giúp việc BCĐ cấp tỉnh, huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các GSV kiểm tra, giám sát các đơn vị được phân công từ khâu lập bảng kê, tập huấn và điều tra thực địa bằng 2 hình thức: Kiểm tra, giám sát thực tế tại các đơn vị và kiểm tra giám sát online.

Chặt chẽ và bài bản trong triển khai TĐTKT

Hà Giang triển khai thực hiện TĐTKT năm 2021 đúng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và tiếp nhận hơn 2.000 lao động của tỉnh Hà Giang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang (do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có nguyện vọng về địa phương thực hiện cách ly tại các huyện, thành phố). Thêm nữa, TĐTKT giai đoạn II diễn ra đúng vào mùa mưa nên khó khăn càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, với việc thực hiện tốt từ khâu chuẩn bị nên khi đi vào thực hiện thu thập thông tin trên địa bàn đã được thực hiện khá chặt chẽ và bài bản.

ha-giang-gd2-3.jpg

Triển khai thu thập thông tin các hộ kinh doanh tại chợ trung tâm thị trấn Yên Bình,
huyện Quang Bình

Cụ thể, trong triển khai tuyên truyền tại địa phương, BCĐ các cấp đã huy động được sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Nội dung tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và thời gian cụ thể bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan; Tổ thường trực giúp việc BCĐ tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai các tài liệu TĐT kinh tế lên mục tuyên truyền trên trang web của ngành Thuế và group email của giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tại các vùng sâu, vùng xa, BCĐ huyện sử dụng hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền tại các điểm chợ phiên; Tiến hành treo khẩu hiệu, Logo tại các trục đường chính, những nơi có nhiều người qua lại như: Trung tâm hành chính công, chợ...

Trong điều tra thực địa, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, để đảm bảo an toàn và chủ động phòng chống dịch Covid-19 trong triển khai TĐTKT, BCĐ tỉnh không tổ chức Lễ ra quân TĐT kinh tế giai đoạn II, thay vào đó BCĐ tỉnh đã có văn bản chỉ đạo BCĐ huyện tổ chức, phân công thành viên BCĐ, Tổ thường trực giúp việc BCĐ phối hợp với BCĐ xã, phường, thị trấn xuống địa bàn, tham dự phỏng vấn cùng ĐTV tại cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng vào ngày 01/7/2021. Kết thúc dự phỏng vấn trong ngày đầu triển khai TĐT giai đoạn II, BCĐ huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm với BCĐ xã, phường, thị trấn để triển khai những ngày tiếp theo đạt kết quả cao, đồng thời yêu cầu BCĐ huyện tổng hợp báo cáo kết quả dự phỏng vấn gửi về BCĐ tỉnh.

ha-giang-gd2-2.jpg

ĐTV thu thập thông tin Phiếu cơ sở SXKD cá thể tại thôn Pắc Sáp, thị trấn Yên Phú,
huyện Bắc Mê

Trong những ngày đầu triển khai thu thập thông tin, Tổ thường trực BCĐ tỉnh, huyện đã chủ động phân công GSV đi kiểm tra, giám sát tại các địa bàn điều tra. Kết thúc mỗi đợt kiểm tra, giám sát các GSV đều thực hiện đầy đủ báo cáo như: Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, phiếu dự phỏng vấn đơn vị điều tra, biên bản làm việc. Cụ thể, đối với GSV tỉnh kiểm tra giám sát tại 11/11 huyện, thành phố và tại các địa bàn điều tra GSV dự phỏng vấn tối thiểu là 4 hộ/địa bàn và góp ý trực tiếp với ĐTV để khắc phục những lỗi gặp phải. Đối với GSV huyện, thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các xã phường, thị trấn có địa bàn điều tra, dự phỏng vấn đơn vị điều tra, sau đó tập trung ĐTV tại UBND xã, phường, thị trấn họp BCĐ xã để rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn trong những ngày đầu triển khai.

Kết quả bước đầu thu thập thông tin 

Với quyết tâm, chủ động thực hiện tốt TĐTKT năm 2021, Cục Thống kê tỉnh Hà Giang cho biết, đến nay, thời gian kê khai và hoàn thành phiếu điều tra doanh nghiệp; phiếu đơn vị sự nghiệp, hiệp hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng thời gian và chất lượng theo Phương án. Kết quả điều tra: Tổng số toàn tỉnh có 805 đơn vị sự nghiệp và 70 đơn vị hiệp hội, đạt tỷ lệ 100% số đơn vị kê khai; có 2.084 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 100% số doanh nghiệp, trong đó: 1.002 doanh nghiệp đang hoạt động; 118 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; 435 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ giải thể; 73 doanh nghiệp giải thể, phá sản; 456 doanh nghiệp không có doanh thu, không có chi phí SXKD.

ha-giang-gd2-4.jpg

ĐTV thu thập thông tin cơ sở SXKD cá thể
tại tổ 2, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì

Giai đoạn II của cuộc TĐT kinh tế, theo danh sách nền đã cập nhật toàn tỉnh có 25.265 cơ sở SXKD cá thể, trong đó: Điều tra thu thập thông tin 23.935 cơ sở SXKD cá thể phiếu toàn bộ và điều tra thu thập thông tin 1.330 cơ sở SXKD cá thể phiếu mẫu; có 38 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tiến độ điều tra tính đến hết ngày 27/7/2021: Toàn tỉnh đã điều tra được 24.409 cơ sở SXKD, đạt tỷ lệ trên 90%; Đối với phiếu mẫu toàn tỉnh đã thực hiện được 1.241 phiếu, đạt 93,31%; phiếu toàn bộ toàn tỉnh đã thực hiện 23.168 phiếu, đạt 91,73%; đối với phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng toàn tỉnh đã thực hiện điều tra 27 phiếu, đạt 71,05%. Hiện tại toàn tỉnh đã có 5/11 huyện, thành phố đã hoàn thành công tác điều tra thực địa và đang tiến hành công tác rà  soát, kiểm tra logic phiếu điều tra: TP Hà Giang, huyện Yên Minh, Quản Bạ, Xín Mần, Quang Bình. Dự kiến Hà Giang sẽ hoàn thành kết thúc điều tra vào ngày 31/7/2021 đúng theo quy định của Phương án TĐT./.

 

Nguồn: consosukien.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)