Tuyên Quang hoàn thành Tổng điều tra kinh tế 2021

(Mic.gov.vn) - 

Theo Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang - đơn vị thường trực Ban chỉ đạo Cuộc Tổng điều tra Kinh tế 2021, đến ngày 25-7, toàn tỉnh đã hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021.


tuyen-quang-hoan-thanh-gd2.jpg

Cán bộ Cục Thống kê tỉnh rà soát, kiểm tra thông tin các phiếu điều tra điện tử trước khi công bố kết quả.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ ngày 1-3 đến ngày 31-5) thực hiện điều tra ở 2.000 doanh nghiệp, HTX; giai đoạn 2 (từ ngày 1 đến ngày 25-7) điều tra 30.000 hộ kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, đạt 100% kế hoạch. Như vậy, Cuộc Tổng điều tra đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cục Thống kê tỉnh đang rà soát, hiệu chỉnh số liệu điều tra, dự kiến kết quả sơ bộ sẽ công bố vào tháng 12 -2021, kết quả chính thức công bố vào quý II-2022.

 

Nguồn: tuyenquang.dcs.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)