Lễ bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 BCĐ điều tra cơ sở hành chính Bộ Nội vụ

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 15/7/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Lễ bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 giữa Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương (BCĐ TĐT) và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương Bộ Nội vụ.


Tham dự lễ bàn giao, về phía BCĐ TĐT Kinh tế Trung ương có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), Ủy viên BCĐ TĐTKT Trung ương Nguyễn Trung Tiến; các thành viên BCĐ TĐT kinh tế Trung ương là lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê. Về phía BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng có Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban BCĐ TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng; các thành viên Tổ giúp việc BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng. Về phía BCĐ điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Bộ Nội vụ) có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Nội vụ, Ủy viên Thường trực BCĐ và các thành viên trong BCĐ.

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cuộc TĐT Kinh tế năm 2021 thực hiện được tách thành hai cuộc: (1) Tổng điều tra kinh tế do Tổng cục Thống kê chủ trì; (2) Cuộc điều tra về cơ sở hành chính do Bộ Nội vụ chủ trì. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng vẫn chỉ thành lập một ban chỉ đạo tổng điều tra để thực hiện cả hai nhiệm vụ nêu trên, đảm nhiệm các công việc từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thành và công bố kết quả tổng điều tra thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên BCĐ TĐT kinh tế Trung ương Nguyễn Trung Tiến đánh giá, Bộ Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, vai trò của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; chỉ đạo, triển khai quyết liệt cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và hoàn thành thu thập thông tin đúng thời hạn theo đúng phương án Tổng điều tra. Công tác nghiệm thu và bàn giao kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giữa BCĐ TĐT kinh tế Trung ương và BCĐ điều tra cơ sở hành chính Bộ Nội vụ với BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng là cơ sở quan trọng cho giai đoạn xử lý, tổng hợp số liệu chính thức cuộc Tổng điều tra theo quy định của phương án. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến yêu cầu các bên nghiệm vụ và bên nhận bàn giao tài liệu là Tổng cục Thống kê và BCĐ điều tra cơ sở hành chính Bộ Nội vụ cần nêu rõ những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục; đồng thời đánh giá khách quan, trung thực, đầy đủ, sát với thực tế và chịu trách nhiệm về những đánh giá trong biên bản nghiệm thu. Đối với BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng cần hoàn thiện phiếu điều tra và các tài liệu liên quan theo ý kiến của bên nghiệm thu và nhận bàn giao các tài liệu.

le-ban-giao-TDT.jpg

Phó Tổng cục trưởng TCTK, Ủy viên BCĐ TĐT kinh tế Trung ương Nguyễn Trung Tiến
phát biểu tại buổi Lễ bàn giao

Sau phần phát biểu của Phó TCT Nguyễn Trung Tiến, đại diện BCĐ TĐT Kinh tế Bộ Quốc phòng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Quốc phòng. Theo báo cáo, dù có số lượng điều tra lớn, triển khai trên phạm vi rộng, các đơn vị thực hiện điều tra chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, 100% các điều tra viên là kiêm nhiệm, cuộc điều tra được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát… song công tác thực hiện Tổng điều tra kinh tế Bộ Quốc phòng vẫn đạt nhiều kết quả. Các công tác chuẩn bị, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền và thực hiện TĐT đều được thực hiện tốt. Tính đến ngày 25/3/2021, toàn quân đã hoàn thành 100% tiến độ thu thập thông tin viết phiếu điều tra.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Nội vụ, Ủy viên Thường trực BCĐ điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Bộ Nội vụ) cũng đánh giá BCĐ TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng thời gian qua có sự phối hợp chặt chẽ với BCĐ điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Bộ Nội vụ) trong quá trình thực hiên nhiệm vụ chung là hoàn thành TĐT kinh tế năm 2021.

le-ban-giao-TDT-0.jpg

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Nội vụ,
Ủy viên Thường trực BCĐ điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Bộ Nội vụ) phát biểu

Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Bộ Quốc phòng cũng cho biết, Bộ Quốc phòng xác định thực hiện TĐT Kinh tế năm 2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng và Bộ xác định rõ trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với TCTK và BNV trong thực hiện TĐT. Bên cạnh sự hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan chức năng nghiệp vụ trong quá trình triển khai thì những thành quả trong thực hiện TĐT còn là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên trong BCĐTĐT của Bộ, chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ.

le-ban-giao-TDT-1.jpg

Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng -
Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Bộ Quốc phòng phát biểu

Sau phần phát biểu của đại diện BCĐ các cơ quan thực hiện TĐT, đại diện BCĐ TĐT Kinh tế Trung ương, BCĐ cơ sở hành chính Trung ương và BCĐ TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng tiến hành bàn giao dữ liệu và cùng nhau ký biên bản nghiệm thu kết quả Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Bo-quoc-phong-ban-giao-ket-qua-3.jpgBo-quoc-phong-ban-giao-ket-qua-3.jpg

Đại diện BCĐ TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng bàn giao kết quả cho BCĐ TĐT kinh tế Trung ương

le-ban-giao-TDT-2.jpgle-ban-giao-TDT-2.jpg

Đại diện BCĐ TĐT kinh tế Bộ Quốc phòng bàn giao kết quả cho BCĐ điều tra cơ sở hành chính Trung ương

 

le-ban-giao-TDT-3.jpg
Đại diện thành viên BCĐ các cơ quan chụp ảnh kỷ niệm

Kết luận Lễ bàn giao, thay mặt BCĐ TĐT Kinh tế Trung ương, Phó Tổng cục trưởng TCT Nguyễn Trung Tiến cảm ơn sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ trong thực hiện TĐT Kinh tế năm 2021 và tin tưởng rằng 3 cơ quan tiếp tục phối hợp triển khai tốt các công việc tiếp theo.

 


 


 

Nguồn: consosukien.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)