Lâm Đồng đảm bảo tiến độ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Báo cáo công tác triển khai giai đoạn II Tổng điều tra (TĐT) kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho thấy, về khối cá thể, tính đến 11 giờ ngày 27/7/2021, toàn tỉnh đã triển khai điều tra 65.135 cơ sở cá thể, đạt tỷ lệ 91,5% so tổng số 71.217 cơ sở; trong đó điều tra toàn bộ đạt tỷ lệ 91,5% (63.079/68.946 cơ sở) và điều tra mẫu đạt tỷ lệ 90,5% (2056/2271 cơ sở).


Lam-Dong-tap-trung-GD2.jpg

Các huyện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, đạt tỷ lệ trên 90% gồm: Đạ Huoai 99,8%, Đam Rông 81,7%, Cát Tiên đạt 98,6%, Đức Trọng 98%, Bảo Lộc 97%,  Đà Lạt 93%, Bảo Lâm 92%, Lâm Hà 92% và Di Linh 91,9%; có 40 đơn vị cấp xã hoàn thành điều tra 100% cơ sở.

Về khối tôn giáo, tín ngưỡng, tính đến 11 giờ ngày 27/7/2021, toàn tỉnh đã triển khai điều tra 568 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên 688 cơ sở, đạt tỷ lệ 82,6%. Các đơn vị đạt tỷ lệ điều tra trên 90% như: Cát Tiên 100%, Đà Lạt 98,1% và Lạc Dương 91%.

Cục Thống kê Lâm Đồng cho biết, thực hiện giai đoạn II của cuộc TĐT trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, một số địa phương cấp xã thực hiện giãn cách xã hội nên ảnh hưởng đến công tác tiếp cận, điều tra từ cơ sở. Song, nhìn chung tiến độ điều tra khối cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng trong phạm vi toàn tỉnh đảm bảo tiến độ kế hoạch TĐT, chất lượng cơ bản đạt yêu cầu và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong quá trình diễn ra TĐT. Trong thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra khối cá thể, tôn giáo và tín ngưỡng đảm bảo đúng tiến độ thời gian và số lượng quy định./.

 

Nguồn: consosukien.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)