Trên 9,7 triệu hồ sơ khai thuế điện tử

(Mic.gov.vn) - 

 Theo Tổng cục Thuế, hiện có trên 830.00 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Cơ quan thuế cũng đã tiếp nhận là trên 9,7 triệu hồ sơ khai thuế theo hình thức điện tử.


Theo Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách, ứng dụng CNTT, triển khai trong toàn ngành ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, dịch vụ thuế điện tử theo kiến trúc và công nghệ mới, với nhiều tiện ích, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế thuận lợi, chính xác.

Tổng cục Thuế cũng tiếp tục triển khai nâng cấp các ứng dụng CNTT của ngành, đảm bảo đáp ứng các quy định về chính sách, quy trình quản lý thuế phù hợp với Luật Quản lý thuế mới. Bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế là doanh nghiệp thực hiện khai, nộp, hoàn thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử… nhằm thực hiện được các mục tiêu về thực hiện Chính phủ điện tử.

20210726-pg01.jpg

Ảnh minh họa

Cụ thể, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại tất cả các tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Đến nay, đã có trên 830.500 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, trên tổng số 833.800 doanh nghiệp đang hoạt động (đạt tỷ lệ 99,61%). Tổng cục Thuế cho biết, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận trên 9,7 triệu hồ sơ.

Tính đến tháng 6/2021, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 824.466 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,87%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 823.131 doanh nghiệp, đạt 98,71% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.001.940 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 372.163 tỷ đồng và 19.183.580 USD.

Về hoàn thuế điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, cũng đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị hoàn thuế Giá trị gia tăng điện tử là 6.416 trên tổng số 6.582 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 97,48%; Số hồ sơ đề nghị hoàn thuế tiếp nhận điện tử là 11.744 hồ sơ trên tổng số 11.941 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,35%.

Tổng hồ sơ đã giải quyết hoàn bằng hình thức điện tử là 10.348, đạt tỷ lệ 98,05% hồ sơ. Số tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn bằng hình thức điện tử là 68.340 tỷ đồng.

theo ictnews.vn

Từ khóa: Tổng cục Thuế, khai thuế điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)