Tỉnh Thanh Hoá nỗ lực hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Thông tin từ Cục thống kê - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 22-7 trên địa bàn tỉnh đã có 150.227 hộ kinh doanh cá thể hoàn thành cung cấp thông tin điều tra, đạt 84,3% kế hoạch đề ra.

 


Thanh-Hoa-no-luc-GD2.jpg

Điều tra viên thuộc Chi cục Thống kê huyện Nông Cống lấy thông tin cơ sở sản xuất tại xã Trường Sơn.

Trong đó, có một số địa phương có tỉ lệ hoàn thành hơn 90% kế hoạch, như: Quan Hóa, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ kết thúc vào ngày 30 - 7 - 2021. Để đảm bảo hoàn thành tổng điều tra theo đúng kế hoạch, Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ kinh doanh biết và phối hợp cung cấp thông tin. Tăng cường các điều tra viên thực hiện điều tra, thu thập thông tin tại các hộ kinh doanh đã được rà soát, thống kê.

Trong quá trình thực hiện điều tra, các địa phương cũng cần chú trọng thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để cuộc ffiều tra diễn ra an toàn, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

 

Nguồn: baothanhhoa.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)