BCĐ TW yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu về cuộc Tổng điều tra

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 20/7/2021 vừa qua, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (BCĐ TW) đã ban hành văn bản số: 3508 /BNV-BCĐ về việc đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Phó trưởng Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa ký.


logo-1_1.jpg

Ảnh minh họa

Công văn trên đã gửi Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bộ, cơ quan Trung ương (Tổ công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021); Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Công văn nêu rõ, triển khai thực hiện Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 và Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Phương án Điều tra CSHC năm 2021, đến nay đã kết thúc giai đoạn thu thập thông tin, chuyển sang giai đoạn rà soát, kiểm tra và nghiệm thu phiếu điều tra tại các địa phương, Bộ và cơ quan Trung ương.

Cũng theo công văn trê, để tiếp tục đảm bảo công tác an ninh, an toàn dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trên hệ thống phần mềm Điều tra cơ sở hành chính, Ban chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (BCĐ TW) đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 các Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ sau: Đôn đốc các cơ sở hành chính tăng cường trách nhiệm quản lý, bảo vệ thông tin, tài khoản đã được cung cấp như hướng dẫn của BCĐ TW; Rà soát việc sử dụng tài khoản của các cơ sở hành chính để đảm bảo việc bàn giao đúng đối tượng, qua đó duy trì trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của người sử dụng; Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện có hiện tượng lộ lọt tài khoản thì phải kịp thời báo ngay cho Quản trị viên cấp Tinh, Quản trị viên hệ thống Trung tương để phối hợp. Quản trị viên hệ thống Trung ương kịp thời báo cáo BCĐ TW phương án xử lý.

Bích Khuê

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)