Các doanh nghiệp bưu chính sẽ bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm góp phần bảo đảm vận chuyển, cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 21/7/2021, Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTTT về "Phê duyệt Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của  doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  đang thực hiện giãn cách xã hội".


2021714-u7_1.jpg

Các doanh nghiệp bưu chính đảm bảo cung cấp hàng thiết yếu cho các địa phương

Theo đó, Bộ TT&TT yêu cầu thiết lập các điểm tập kết, bố trí các điểm trung chuyển, phân phối hàng hóa thiết yếu (cố định, lưu động) có kiểm soát an toàn dịch bệnh nhằm bảo đảm nguồn cung và phân  phối kịp thời cho người dân; Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bên để triển khai Kế hoạch: Các cơ  quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Các sở, ban, ngành, huyện, xã thuộc các tỉnh, thành phố trực  thuộc Trung ương; Các doanh nghiệp bưu chính triển khai thực hiện Kế hoạch; Làm tốt công tác truyền thông, thông tin về Kế hoạch trên mọi phương tiện thông tin:  báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, các nền tảng số, mạng xã hội...

Cụ thể: Các doanh nghiệp bưu chính cần tham gia vận chuyển hàng hóa cho các tỉnh, thành phố, bằng cách chủ động bố trí phương tiện vận chuyển, kho bãi để cung cấp hàng hóa thiết yếu  đến người dân; bảo đảm vận chuyển hàng hóa theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương; Tập trung tham gia vận chuyển, cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các điểm phục vụ  bưu chính (hoặc qua hình thức lưu động) cho người dân ở các địa phương đang thực hiện  giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của  Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19; Phối hợp với Sở Công Thương của các tỉnh, thành để đề xuất các phương án hỗ trợ  vận chuyển, lưu thông hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng thông qua các hệ thống  siêu thị, điểm bán hàng trong phạm vi nội tỉnh và liên tỉnh góp phần thúc đẩy hoạt động vận  chuyển, lưu thông hàng hóa, giảm ùn tắc; Chủ động tìm kiếm nguồn cung hàng hóa thiết yếu đầu vào để phân phối cho các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân địa phương. 

Triển khai các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu, cung cấp hàng hóa đến người dân  bằng cách thiết lập các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các bưu cục thuộc mạng lưới  của doanh nghiệp bưu chính lớn hoặc bán hàng lưu động. Người dân đặt mua hàng hóa thiết yếu trên các sàn TMĐT: sàn Postmart.vn và sàn  voso.vn, hàng hóa sẽ được chuyển phát đến tận địa chỉ yêu cầu. 

Bên cạnh đó, Vietnam Post sẽ là doanh nghiệp bảo đảm cung ứng đối với dịch vụ KT1 và dịch vụ hành chính công và thu thập địa chỉ số và mã định danh điện tử công dân phục vụ xây dựng  bản đồ số phòng chống dịch, bản đồ số quốc gia . VNP cần chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn để thống nhất phương án phục  vụ, đăng ký các thông tin cá nhân, số điện thoại của nhân viên Bưu điện phục vụ nhận, phát bưu  gửi hành chính công trên địa bàn đến và đi từ các cơ quan, sở, ban/ngành.  Đối với các dịch vụ hành chính công cung cấp cho các đối tượng trong địa bàn bị cách  ly, doanh nghiệp Bưu chính thống nhất với các cơ quan chức năng về phương án thực hiện.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng yêu cầu các đơn vị, cơ quan báo, đài tổ chức truyền thông, thông tin về Kế hoạch; danh sách các điểm cung cấp hàng  hóa thiết yếu;... trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương xuống địa phương./.

Thu Hương

Từ khóa: Bộ TT&TT, doanh nghiệp bưu chính, phòng chống Covid19, Postmart, Voso

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)