Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 trong tháng 7

(Mic.gov.vn) - 

Tổng cục Thống kê cho biết cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 sẽ được thực hiện từ ngày 1 đến 30-7 tới nhằm thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên cả nước.


hinhhokinhdoanh152854281323550482645015695000812741036533494-pgdz.jpg

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2020 sẽ cung cấp dữ liệu để Chính phủ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới - Ảnh: NGỌC AN

Cuộc tổng điều tra do Tổng cục Thống kê thực hiện theo quyết định 307 ngày 27-2-2020 của Thủ tướng.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước, nhằm thu thập thông tin khoảng 5,2 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 45.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Dự kiến lực lượng tham gia tổng điều tra giai đoạn 2 khoảng 30.000 người, trong đó có khoảng 25.000 điều tra viên thống kê có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động sẽ được tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại nhiều địa bàn khác nhau.

Cuộc điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 sẽ tập trung thu thập các thông tin của khu vực hộ kinh doanh cá thể không hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, kinh tế số, thương mại điện tử và sản phẩm đặc thù của các ngành địa phương

Trước đó, trong giai đoạn 1 từ ngày 1-3 năm nay, Tổng cục Thống kê đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các hiệp

Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)