Ứng dụng CNTT mạnh mẽ, Hà Nội hướng tới chính quyền số hiện đại

(Mic.gov.vn) - 

Những năm qua, việc thực hiện đưa các ứng dụng CNTT vào sử dụng trong các cơ quan nhà nước (CQNN) tại các đơn vị, tỉnh, thành phố, địa phương đã giúp cho công tác cải cách hành chính (CCHC) ngày chất lượng, hiệu quả mà lợi ích cuối cùng là người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng.


 Mới đây, Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai Chương trình mục tiêu "Ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN TP. Hà Nội giai đoạn 2020".

Triển khai ứng dụng CNTT đẩy  nhanh xây dựng chính quyền điện tử

Trong 05 năm qua, Hà Nội đã quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng hiệu quả chính quyền điện tử (CQĐT). Cụ thể, thành phố đã thiết lập hệ thống CNTT theo hướng tổng thể, đồng bộ, thống nhất sử dụng chung trên toàn địa bàn thành phố, chuyển đổi từ hình thức triển khai nhỏ lẻ, riêng rẽ, cục bộ tại từng đơn vị Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đang triển khai theo mô hình tập trung; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ CNTT trong xây dựng CQĐT; xây dựng thành phố thông minh (TPTM) bền vững, mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT như: Công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing), dữ liệu lớn (Big data), trí tuệ nhân tạo (Al), Internet kết nối vạn vật (IoT)…

20210715-pg04.jpg

Ứng dụng hiệu quả CNTT giúp Hà Nội nâng cao chất lượng việc CCHC công, phục vụ tốt cuộc sống cho người dân, DN thủ đô (Ảnh: chinhphu.vn)

Thành phố đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin, CSDL cốt lõi (Dân cư, quản lý DN, BHXH, tài chính, thống kê tổng hợp về dân số, đất đai…); chuyên ngành (GDĐT, GTVT, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp, Thanh tra, Tài chính…).

Đặc biệt, 100% các sở, ban, ngành, quận huyện, thị xã, phường, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản kết nối, liên thông trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức tại các cơ quan của thành phố được cấp, khai thác, sử dụng hộp thư điện tử công vụ, trao đổi thông tin công việc; phần lớn các cơ quan chuyên môn đã và đang triển khai quản lý, trao đổi công việc được kết nối Cổng DVC, Hệ thống Một cửa điện tử của TP. Hà Nội với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) - nền tảng do Bộ TT&TT hỗ trợ…

Đối với các ứng dụng CNTT phục vụ người dân và DN, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục duy trì, mở rộng các Trang/Cổng TTĐT của các đơn vị trên nền tảng công nghệ dùng chung (đã có 410/579 xã, phường, thị trấn thuộc 22 quận, huyện đã và đang triển khai Trang TTĐT đạt 69,3%)…

Thành phố cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đảm bảo an ninh thông tin, tuyên truyền, hợp tác quốc tế về CNTT, mang lại cho thành phố nhiều kinh nghiệm trong công tác định hướng, triển khai xây dựng, vận hành hiệu quả CQĐT và thành phố thông minh.

Để có được những kết quả này, báo cáo nhấn mạnh là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND thành phố, sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, đơn vị… Cũng nhờ việc ứng dụng hiệu quả CNTT, bước đầu thành phố hình thành phương thức làm việc mới, hiệu quả, công khai, minh bạch; cải thiện mức độ hài lòng của người dân, DN trong các giao dịch, dịch vụ hành chính công; giúp người dân tham gia vào quá trình xây dựng, quản lý, điều hành của chính quyền thành phố và tiếp cận những giải pháp công nghệ thông minh, nâng cao chất lượng CCHC công, phục vụ tốt cuộc sống cho người dân, DN thủ đô.

Tuy nhiên, trong những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế việc thực hiện nhiệm vụ này như: Một số hệ thống thông tin mới chỉ phát triển theo chiều rộng, triển khai còn rời rạc, nhỏ lẻ, chưa có tính tổng thể, đồng bộ; vẫn thiếu các cơ sở pháp lý cho việc xây dựng CQĐT; chưa có cơ chế xác thực hồ sơ DVCTT mức độ 3, 4 (các cơ sở cốt lõi chuyên ngành chưa hoàn thiện đầy đủ, kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Chính phủ đến địa phương); chưa có chuyên gia giỏi về CNTT (chuyên gia an toàn thông tin làm việc trong các cơ quan nhà nước của thành phố)..

Để khắc phụ những tồn tại hạn chế này, các giải pháp khắc phục đã được chỉ  rõ: Gắn trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này với trách nhiệm của người đứng đầu UBND thành phố, từng ủy viên UBND thành phố, cơ quan hành chính nhà nước, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng CQĐT thành phố.

Bên cạnh đó các cơ quan đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ cần đánh giá, báo cáo phản ánh đúng thực tế kết quả triển khai ứng dụng CNTT, không vì "bệnh" thành tích, kịp thời báo cáo cấp trên các vấn đề khó khăn, tồn tại, vấn đề chưa đúng quy định pháp luật trong quá trình triển khai, tham mưu, thực hiện khắc phục.

Thành phố  tiếp tục triển khai theo hướng tổng thể, đồng bộ, đảm bảo kết nối và chia sẻ dữ liệu số theo quy định. Kế thừa, phát triển các chương trình ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT của thành phố theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với bối cảnh hiện nay và xu hướng của thế giới.

Đặc biệt, để triển khai hiệu quả hiệu quả các ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố kiến nghị Hội đồng nhân dan thành phố giao UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổng thể về CNTT giai đoạn 2021-2025 theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, trong đó, thành phố tiếp tục triển khai các nội dung công việc chưa hoàn thành để hoàn thành trong giai đoạn những năm tiếp theo.

CNTT giúp tiến tới nền hành chính số, CQS công bằng, văn minh

Có thể nói những bước tiến về việc thực hiện nhiệm vụ này của Hà Nội đã thể hiện được những quyết tâm của ban lãnh đạo TP. Hà Nội cũng như ghi nhận sự nỗ lực, tích cực vào cuộc thực nhiệm vụ này của các đơn vị quản lý nhà nước các cấp của Thủ đô. Chính điều này sẽ luôn là cơ sở để Hà Nội vươn lên phát triển, đổi mới cải cách nền hành chính toàn diện, từng bước nhanh chóng nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ công nhằm phục vụ người dân, DN trên nền tảng, thế mạnh từ các công cụ ứng dụng CNTT- công cụ số trên môi trường mạng.

Cũng phản ánh thế mạnh này, mới đây trong báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ chung này, Hà Nội cũng là một trong số các đơn vị điển hình có chỉ số công nghiệp CNTT năm 2020 tăng cao (so với năm 2019, đã tăng 2 bậc lên vị trí thứ 6), theo báo cáo ICT Index do Bộ TT&TT công bố.

Cũng để nhằm phát huy hơn nữa các thế mạnh, lợi ích, hiệu quả từ công cuộc xây dựng, thực hiện nhiệm vụ CĐS của Thủ đô, nhất là việc sớm xây dựng chính quyền số, CQĐT, Hà Nội luôn xác định gắn liền nhiệm vụ đó song hành với mục tiêu kép phát triển kinh  tế  số  - xã hội số và hình thành các DN công nghệ số có đủ năng lực đi ra toàn cầu.

Vì vậy, Hà Nội đã lên phương án, lộ trình chuyển đổi số (CĐS) phục vụ nhu cầu phát triển.Điều này được thể hiện rõ nét ngay trong dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 đang được thành phố sớm hoàn thiện.

Theo đó, mục tiêu tổng thê kế hoạch, đến năm 2025, Thủ đô thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, về CNTT, chỉ số cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, an toàn, an ninh mạng, đồng thời là nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về Khoa học dữ liệu (Data Science) và AI.

Đặc biệt, đối với nhiệm vụ phát triển CQĐT, Hà Nội phấn đấu 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4, có thể thực hiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp Thành phố, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng…

Còn đối với phát triển xã hội  số đảm bảo: Hạ tầng băng thông rộng phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã, phường, thị trấn; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; mọi người dân được truy cập Internet băng rộng với chi phí thấp; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%...

Nói về các quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu này, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết Hà Nội không chỉ sớm hoàn thiện bàn kế hoạch quan trọng này, thủ đô còn ưu tiên mọi nguồn lực trong việc đầu tư hạ tầng, dữ liệu và các ứng dụng thông minh, ứng dụng số để phục vụ, triển khai hiệu quả mục tiêu đề ra.

Ở khía cạnh quan điểm khác, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GT&VT Hà Nội nhấn mạnh, trong năm nay, Sở sẽ tăng cường hơn nữa việc sử dụng các ứng dụng CNTT để phát huy hiệu quả công việc ngành quản lý, đồng thời, trên cơ sở này đơn vị bám sát, làm căn cứ thực tế để hoàn thiện khi ban hành các khung chính sách quan lý, đặc biệt với các lĩnh vực như: Thẻ vé điện tử cho vận tải hành khách công cộng; số hóa quản lý hạ tầng và phương tiện giao thông; xây dựng bản đồ giao thông số; ứng dụng phần mềm quản lý, giám sát công tác duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông… 

"Đặc biệt, thành phố sẽ đầu tư hệ thống đèn tín hiệu kết nối với Trung tâm Điều hành giao thông và hệ thống camera giám sát để điều hành giao thông thông minh", Giám đốc Sở GT&VT Hà Nội khẳng định.

Còn trên quan điểm chỉ đạo, khẳng định về quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này, tại bài tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Hà Nội phát triển mạnh hạ tầng: Số, CNTT, dữ liệu, kết nối liên thông... đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển KTS, XHS; cơ bản hoàn thành xây dựng CQĐT, tiến tới nền hành chính, chính quyền số công bằng, văn minh, hiện đại phục vụ người dân, DN được thụ hưởng các lợi ích, dịch vụ ngày một chất lượng tốt hơn./.

theo ictvietnam.vn

Từ khóa: Hà Nội, chính quyền số, chính quyền điện tử, thành phố thông minh, co sở dữ liệu, chuyển đổi số, nền hành chính số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)