Hương Khê, Hà Tĩnh: Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính, giai đoạn 2 đạt 95% kế hoạch

(Mic.gov.vn) - 

Sau 13 ngày ra quân thực hiện giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021, huyện Hương Khê đã đạt được 95% kế hoạch. Toàn huyện phấn đấu đến ngày 20/7 hoàn thành công tác điều tra, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch tỉnh giao.


Huong-Khe-GD2-1.jpg

Xã Hương Trạch, nơi có 240 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 1 cơ sở tôn giáo và 7 giáo họ phải tham gia cung cấp thông tin điều tra vào phiếu CAPI. Để cuộc Tổng điều tra đạt kết quả tốt, xã Hương Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như:

Huong-Khe-GD2-2.jpg

Băng rôn vượt đường, Pa nô, áp phích, loa phát thanh và các văn bản chỉ đạo để các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đồng thời thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để đảm bảo phòng, chống dịch Covid -19.

Chị Cao Thị Phấn, thôn Trung Lĩnh, xã Hương Trạch nói “Tôi theo dõi  trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc Tổng điều tra này, bản thân tôi là hộ kinh doanh bán hàng tạp hóa trên địa bàn xã, trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, bản thân khi bán hàng luôn tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đồng thời khi điều tra viên đến nắm thông tin, tôi luôn hợp tác và trả lời trung thực”.

Huong-Khe-GD2-8.jpg

Cuộc Tổng điều tra giai đoạn 2 sẽ tập trung thu thập thông tin của khu vực hộ kinh doanh cá thể; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Phạm vi thực hiện tại tất cả các thôn trên địa bàn, điều tra viên có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị như máy tính bảng, điện thoại di động.

Tuy nhiên, cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các cơ sở tôn giáo chưa được phép hoạt động trở lại, cho nên việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Hữu Đức, điều tra viên, xã Hương Trạch cho biết “Ban Chỉ đạo xã phối hợp với UBMTTQ, tạo điều kiện liên lạc với các vị Linh mục, Ban hành giáo các xứ họ để thu thập thông tin một cách kịp thời và chính xác”.

Huong-Khe-GD2-4.jpg

Theo khảo sát, huyện Hương Khê, giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 có 93 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và 4.276 cơ sở sản xuất kinh doanh phải tham gia. Tính đến hết ngày 13/7, tức sau 13 ngày ra quân,toàn huyện đã thực hiện được 4.062/4276 cơ sở, đạt 95% kế hoạch. Bình quân mỗi ngày, mỗi điều tra viênhoàn thành điều tra trên 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ thứ bảy và chủ nhật, thì số lượng tăng hơn nhiều, với sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, nên điều tra viên đã nổ lực hết mình, sắp xếp công việc hợp lý, tích cực tham gia công tác Tổng điều tra trong thời giam sớm nhất.

Huong-Khe-GD2-3.jpg

Ông Nguyễn Văn Tân,Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó Ban trực Ban chỉ đạo huyện cho biết “Thời gian sắp tới, Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện tiếp tục bổ cứu những tồn tại, mục tiêu phấn đấu trong thời gian 15 đến 20 ngày sẽ hoàn thành 100% khối lượng công việc từ thu thập thông tin đến kiểm tra, hoàn thiện phiếu điều tra”.

Huong-Khe-GD2-5.jpg

Từ những thông tin thu thập được sẽ góp phần quan trọng giúp ngành Thống kê và các ngành liên quan cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê, làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra mẫu trong giai đoạn tiếp theo.Trên cơ sở đó, hoạch định các chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Nguồn: huongkhe.hatinh.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)