Lạng Sơn: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước. Ngay từ sáng ngày 01/7/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2.


Trong những ngày đầu thực hiện điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và giám sát viên các cấp đã cùng điều tra viên đến các cơ sở thuộc đối tượng điều tra để tiến hành thu thập thông tin và rút kinh nghiệm.

Lang-Son-quyet-tam-GD2-1.jpeg

Lang-Son-quyet-tam-GD2-2.jpeg

Giám sát viên huyện Bình Gia kiểm tra, giám sát điều tra viên tại địa bàn

Thời gian tiến hành điều tra giai đoạn 2 thực hiện trong 30 ngày, từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2021 nhằm thu thập thông tin toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Nội dung thông tin thu thập bao gồm: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quy mô lao động, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra. Trước đó, trong giai đoạn 1, được thực hiện từ ngày 01/3- đến 30/5/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành điều tra thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy vậy giai đoạn 1 của Tổng điều tra đã thực hiện đúng theo kế hoạch và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Trong giai đoạn 2, toàn tỉnh sẽ tiến hành thu thập thông tin trên 29 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; 89 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Để triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, tỉnh Lạng Sơn đã huy động 269 điều tra viên, tổ chức 12 lớp tập huấn nghiệp vụ (cấp tỉnh: 01 lớp và cấp huyện: 11 lớp), đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin về công tác điều tra, phát trailer về Tổng điều tra vào các khung giờ “vàng”; treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền bằng xe lưu động và qua hệ thống loa phát thanh của thôn, khối phố để các cơ sở thuộc đối tượng điều tra hiểu rõ và phối hợp thực hiện tốt hơn.

Lang-Son-quyet-tam-GD2-3.jpeg

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Điểm mới của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đó là ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn điều tra: Từ khâu thu thập thông tin đến khâu tổng hợp, xử lý kết quả điều tra đảm bảo thông tin thống kê ngày càng đầy đủ, chính xác, minh bạch và kịp thời. Đặc biệt, cuộc Tổng điều tra triển khai thực hiện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với mục tiêu và quyết tâm cao, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 theo đúng Phương án Tổng điều tra./.

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)