Hải Dương: Tập trung hoàn thành Tổng điều tra kinh tế giai đoạn I trước 20/7

(Mic.gov.vn) - 

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Hải Dương năm 2021, đến thời điểm này, toàn tỉnh mới có hơn 9.600 doanh nghiệp kê khai thông tin, đạt tỷ lệ hơn 87%.


Ra-quan-TDT-GD2-2_1.jpg

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương đã quyết định kéo dài thời gian điều tra ở khối doanh nghiệp theo kế hoạch ban đầu là 30 tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, đến nay nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành điều tra thu thập thông tin.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Hải Dương năm 2021, đến thời điểm này, toàn tỉnh mới có hơn 9.600 doanh nghiệp kê khai thông tin, đạt tỷ lệ hơn 87%. Trong đó hơn 8.700 doanh nghiệp đã được xác nhận hoàn thành, 238 doanh nghiệp đang kê khai và gần 1.200 doanh nghiệp chưa kê khai. Để cuộc Tổng điều tra Kinh tế giai đoạn I hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng thông tin, Cục Thống kê tỉnh yêu cầu các điều tra viên phải hỗ trợ doanh nghiệp để hoàn thành phiếu điều tra và điều tra viên xác nhận hoàn thành.

Đối với những doanh nghiệp chưa kê khai phiếu, điều tra viên phải liên hệ và hướng dẫn thực hiện việc kê khai phiếu. Trường hợp nếu không liên hệ được doanh nghiệp và không có báo cáo tài chính, các điều tra viên phải lập danh sách và gửi về Phòng Thu thập thông tin thống kê; nếu có báo cáo tài chính thì bằng nhiều hình thức để tiến hành lấy thông tin của doanh nghiệp. Việc thu thập thông tin phải tập trung hoàn thành xong trước ngày 20/7 này.

 

Nguồn: haiduongtv.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)