Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 10/7, Đoàn công tác Tổng cục Thống kê do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh về công tác Thống kê 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả triển khai Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 1 và giai đoạn 2 năm 2021.


TCTK-lam-viec-voi-Cao-Bang-2.jpg

Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương phát biểu kết luận

Tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ Thống kê tổng hợp và Phổ biến thông tin Thống kê; Vụ Pháp chế và thanh tra Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê; lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh; Chi cục Thống kê các huyện, thành phố; các phòng nghiệp vụ Thống kê tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm của Cục Thống kê tỉnh và báo cáo tình hình triển khai Tổng điều tra kinh tế 2021 tại địa phương. 6 tháng đầu năm, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, song toàn ngành Thống kê tỉnh đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn, tổ chức tốt các hoạt động thống kê, cung cấp, công bố, phổ biến kịp thời thông tin thống kê  kinh tế - xã hội cho mọi đối tượng dùng tin…

Giai đoạn 1 Tổng điều tra kinh tế, toàn tỉnh thực hiện điều tra được 1.627 doanh nghiệp, trong đó có 1.319 doanh nghiệp và 308 hợp tác xã. Hiện toàn tỉnh đã tuyển chọn được 169 điều tra viên, 161 giám sát viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho 60 báo cáo viên cấp huyện, thành phố. Đến hết 30/4, kết quả thu thập thông tin, Tổng điều tra giai đoạn 1 toàn tỉnh hoàn thành 100% đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Bước vào giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế cũng là thời điểm dịch Covid 19 bùng phát mạnh ở nhiều địa phương trên cả nước, phần nào ảnh hưởng tiến độ tổng điều tra tại địa phương. Giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra kinh tế, toàn tỉnh có 18.829 cơ sở SXKD cá thể, 36 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Tính đến ngày 9/7/2021, đã điều tra thu thập thông tin 4.671/17.731 cơ sở SXKD cá thể (phiếu toàn bộ), đạt 26,34%; thu thập thông tin 299/1.098 cơ sở SXKD cá thể (phiếu mẫu), đạt 27,23%; điều tra 2/36 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt 5,56%.

TCTK-lam-viec-voi-Cao-Bang-1.jpg

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tại buổi làm việc Cục Thống kê tỉnh đã nêu những hạn chế, vướng mắc thực hiện nhiệm vụ thông kê; công tác tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 tại địa phương còn khó khăn trong quá trình các điều tra viên thu thập thông tin tại cơ sở; việc tra cứu mã ngành sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tuyển chọn điều tra viên, giãn cách các cuộc tổng điều tra… Đồng thời kiến nghị Trung ương: Cần có văn bản hướng dẫn cụ thể để thống nhất tính đơn vị giá trị sản xuất nông nghiệp;sớm hoàn chỉnh phần mềm CAPI; hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, phương tiện cho cán bộ Thống kê, điều tra viên... khi tiến hành thu thập thông tin tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê, Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự nỗ lực khắc phục khó khăn của ngành Thống kê tỉnh cũng như kết quả mà Cục Thống kê đạt được trên mọi lĩnh vực công tác. Đề nghị Cục Thống kê tỉnh chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế cơ sở hành chính năm 2021 triển khai thực hiện hiệu quả cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 2 theo đúng phương án, tiến độ và đạt kết quả. Phối hợp với các sở, ban, ngành trong tiến hành các cuộc điều tra thống kê nói chung và Tổng điều tra kinh tế 2021 nói riêng. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về các cuộc điều tra; tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên; xây dựng đội ngũ cộng tác viên điều tra tại cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới công tác thu thập thông tin dữ liệu; nâng cao hiệu quả công tác thống kê đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương trong giai đoạn mới.

 

Nguồn: baocaobang.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)