"Khám sức khỏe" tổng thể nền kinh tế

(Mic.gov.vn) - 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II đã bắt đầu được thực hiện trên phạm vi toàn bộ các xã, phường, thị trấn trên cả nước. Qua đó làm cơ sở đề ra các chính sách, giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 của cả nước, từng ngành và từng địa phương.


3027-nen-kinh-te.jpg

Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II bắt đầu được thực hiện trên phạm vi cả nước từ 1/7/2021

Theo Tổng cục Thống kê, Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II được thực hiện trên phạm vi lớn với nhiều thách thức trong việc thu thập thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời; đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin và đảm bảo hệ thống thông tin, đường truyền dữ liệu thông suốt từ địa phương đến trung ương. Dự kiến lực lượng tham gia tổng điều tra kinh tế giai đoạn II khoảng 30 nghìn người; trong đó, khoảng 25 nghìn điều tra viên thống kê có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và có thể sử dụng thành thạo các thiết bị di động thông minh (máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh) sẽ được tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn.

Hiện tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II. Theo đó, tại khu vực phía Nam như Bạc Liêu, Vĩnh Long, An Giang… đều đồng loạt ra quân từ ngày 1/7 vừa qua. Trong đó, tại tỉnh Bạc Liêu, qua rà soát, trên địa bàn toàn tỉnh có 278 cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo và 46.923 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Theo kế hoạch, Cục thống kê Bạc Liêu sẽ thu thập thông tin từ ngày 1 - 30/7/2021.

Còn ở Vĩnh Long hiện có 71.845 cơ sở thuộc khối cá thể, 676 cơ sở thuộc khối tôn giáo, tín ngưỡng. Ông Lê Đức Hoành - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Vĩnh Long - thông tin, do đang trong giai đoạn dịch bệnh nên Cục sẽ thu thập thông tin với sự trợ giúp của máy tính bảng, điện thoại thông minh để đảm bảo được nhanh và an toàn.

Ở khu vực phía Bắc, TP. Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang, Hà Nam… cũng đã ra quân thực hiện chiến dịch. Theo đó, trong giai đoạn II tỉnh Tuyên Quang tiến hành điều tra 30.677 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và 137 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và lao động theo địa phương…

Được biết, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 quy định thời gian thu thập thông tin từ tháng 3 - 7/2021, chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I, từ ngày 1/3 - 30/5/2021 thực hiện thu thập thông tin từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Giai đoạn II, bắt đầu từ ngày 1/7 - 31/7/2021 nhằm thực hiện thu thập thông tin từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Từ kinh nghiệm đã triển khai giai đoạn I, các địa phương cho biết, để giai đoạn 2 của Tổng điều tra đảm bảo tiến độ đề ra, thời gian qua Cục thống kê các địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra và sử dụng phần mềm để điều tra viên nắm vững nghiệp vụ, quy trình trong việc điều tra, thu thập thông tin đảm bảo chất lượng, chính xác khi triển khai tại địa bàn. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực quan, bằng logo, khẩu hiệu, file MP3 hỏi đáp về Tổng điều tra để giúp các đối tượng điều tra nắm bắt được thông tin, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra.

Mặc dù mới ra quân và cả nước đang ở trong giai đoạn dịch phức tạp, song các cơ sở kinh doanh, cơ sở tôn giáo… đều phối hợp, hợp tác với điều tra viên thống kê cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh kịp thời.

 

https://congthuong.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)