Yên Bái quyết tâm hoàn thành tiến độ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 1/7/2021 nhằm thu thập thông tin của trên 32.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và trên 170 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện khối lượng công việc này, tỉnh Yên Bái đã huy động trên 300 điều tra viên.


Dak-Lak-ra-quan-GD2-4.jpg

Các điều tra viên đang thu hập dữ liệu trên đại bàn TP.Yên Bái

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, các điều tra viên đã thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

Cuộc Tổng điều tra về kinh tế năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các thông tin thu thập được đầy đủ, chính xác là căn cứ để trung ương cũng như tỉnh Yên Bái xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh. Dự kiến, kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ được công bố vào cuối tháng 12/2021 và kết quả chính thức công bố vào tháng 2/2022.

 

Nguồn: baoyenbai.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)