Tỉnh Đồng Nai tổ chức ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 1/7/2021, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nên đợt Tổng điều tra lần này tỉnh không tổ chức lễ ra quân, tuy nhiên BCĐ tỉnh đã có hướng dẫn BCĐ các huyện, Thành phố công tác ra quân Tổng điều tra giai đoạn 2 ở các địa phương. Theo đó, các đơn vị, địa phương nào đảm bảo điều kiện an toàn phòng dịch thì tổ chức ra quân theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; đơn vị nào không thể ra quân bằng hình thức trực tiếp thì vẫn triển khai Tổng điều tra theo kế hoạch và đảm bảo tiến độ theo quy định.


Dong-Nai-ra-quan-GD2-1.jpg

Lễ ra quân tại xã Phú Sơn - huyện Tân Phú

Theo kết quả rà soát, tỉnh Đồng Nai có khoảng 158. 859 cơ sở SXKD cá thể và 1.267 cơ sở Tôn giáo, tín ngưỡng. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 1/7 đến 30/7, thực hiện thu thập thông tin toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Nội dung thông tin thu thập trong Tổng điều tra giai đoạn 2 bao gồm: Kết quả sản xuất kinh doanh, số lượng, quy mô và lao động, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra…Cuộc Tổng điều tra lần này có sự đổi mới triệt để trong khâu thu thập thông tin từ việc ứng dụng mạnh mẽ các hình thức thu thập thông tin điện tử đến việc đổi mới cách tiếp cận đối tượng, đơn vị điều tra nhằm đảm bảo việc thu thập thông tin thống kê ngày càng đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Dong-Nai-ra-quan-GD2-3.jpg

Điều tra cơ sở tôn giáo ở huyện Long Thành

Dong-Nai-ra-quan-GD2-4.jpg

Điều tra hộ SXKD cá thể ở huyện Tân Phú

Với mục tiêu và quyết tâm hoàn thành tốt công tác Tổng điều tra kinh tế, giai đoạn 2, trong hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Cục Thống kê Đồng Nai, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế, giai đoạn 2, theo đúng tiến độ của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương. Phối hợp với các cơ quan truyền thông và chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )