Hà Giang ra quân thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 1/7, thực hiện kế hoạch của Trung ương, Cục thống kê tỉnh Hà Giang ra quân triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Vị Xuyên.


Ha-Giang-ra-quan-GD2-1.png

Đối tượng điều tra của giai đoạn này là các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được triển khai từ ngày 1/7 đến 30/7. Đối tượng điều tra của giai đoạn này là các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo. Điều tra viên và giám sát viên có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra, sử dụng thành thạo các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn. Điều tra viên trực tiếp đến từng cơ sở để thực hiện phỏng vấn, thu thập thông tin kết hợp cùng điều tra trực tuyến và bằng thiết bị điện tử thông minh.

Ha-Giang-ra-quan-GD2-2.png

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được triển khai từ ngày 1/7 đến 30/7

Đây là cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thu thập những thông tin cơ bản trên lĩnh vực kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )