Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 1/7,  tại thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021 đã tổ chức Lễ ra quân triển khai thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2.


 

Dự Lễ ra quân có ông Đỗ Tấn Xuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021; ông Nguyễn Công Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cùng đại diện chính quyền địa phương, các cở sở sản xuất kinh doanh, tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện.

 

Dak-Lak-ra-quan-GD2-2.jpg

Ông Đỗ Tấn Xuân – Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ ra quân

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021giai đoạn  2 được thực hiện từ ngày 1-7 đến 30-7 đối với khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm đánh giá một cách toàn diện bức tranh về kinh tế trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng. Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ tiến hành thu thập thông tin của hơn 80 ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và trên 400 cơ sở tôn giáo trong toàn tỉnh. Riêng huyện Cư M’gar, có trên 6300 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 39 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được tiến hành thu thập thông tin.

Đặc biệt, Cuộc Tổng điều tra này lần đầu tiên được ứng dụng công nghệ thông tin, điều tra viên sử dụng phiếu hỏi điện tử trên thiết bị thông minh (điện thoại cầm tay, máy tính bảng) đến hộ, phỏng vấn để thu thập thông tin.

Dak-Lak-ra-quan-GD2-6.jpg

Điều tra viên thu thập thông tin trực tiếp cơ sở SXKD tại chợ Thị trấn Quảng Phú

Phát biểu tại buỗi lễ ra quân, ông Đỗ Tấn Xuân-  Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, Cuộc Tổng điều tra lần 2 nhằm đánh giá một cách toàn diện bức tranh về kinh tế trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Kết quả có được từ cuộc Tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương; tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

Dak-Lak-ra-quan-GD2-4.jpg

Điều tra viên thực hiện thu thập thông tin tại Chùa Sơn Tự

Dak-Lak-ra-quan-GD2-5.jpg

…và cơ sở đạo Cao Đài thị trấn Quảng Phú

Để Cuộc Tổng điều tra giai đoạn 2 đạt mục tiêu đề ra, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh yêu cầu Chi Cục Thống kê huyện Cư M’gar phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban có liên quan, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc phương án Tổng điều tra ở tất cả các cấp, các khâu công tác,… Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt trong những ngày đầu tiến hành điều tra tại địa bàn, nhằm rút kinh nghiệm tránh các lỗi sai sót hệ thống, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân.

Dak-Lak-ra-quan-GD2-7.jpg

Triển khai tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện Cư M’Gar

Điều tra viên thực hiện đúng phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tuân thủ đúng những qui trình về nghiệp vụ và qui trình phỏng vấn, đảm bảo tiến độ điều tra theo đúng qui định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc Tổng điều tra để người dân được biết và tham gia hợp tác, ủng hộ - ông Đỗ Tấn Xuân đề nghị.

Ngay sau Lễ ra quân, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thị trấn Quảng Phú đã tiến hành thu thập thông tin tại 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong ngày đầu ra quân.

 

Nguồn: daklak.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)