Thái Nguyên ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 1-7, tại xã UBND Yên Lãng (Đại Từ), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh đã tổ chức ra quân triển khai Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2.


Thai-Nguyen-ra-quan-GD2.jpg

Điều tra viên thực hiện điều tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của gia đình ông Nguyễn Trung Hiếu, xóm Trung Tâm, xã Yên Lãng (Đại Từ).

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 1 đến ngày 30-7, trên phạm vi toàn bộ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhằm thu thập thông tin của trên 68.400 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và 627 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Nội dung điều tra thu thập thông tin, gồm: Kết quả sản xuất kinh doanh, số lượng, quy mô lao động, mức động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra… Cuộc Tổng điều tra sẽ được thực hiện bằng hình thức điều tra viên trực tiếp đến từng cơ sở để phỏng vấn, thu thập thông tin kết hợp với điều tra trực tuyến (web-form) và bằng thiết bị điện tử thông minh (Capi).

Để hoàn thành tốt giai đoạn 2 của Cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh đã huy động 329 điều tra viên và tổ chức 12 lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng điều tra viên và ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên báo, đài, băng rôn, khẩu hiệu và thư gửi các cơ sở thuộc đối tượng điều tra.

Trước đó, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra (từ 1-3 đến 31-5) đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các hiệp hội trên địa bàn tỉnh. 

Dự kiến, kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh sẽ được công bố vào tháng 12-2021 và công bố kết quả chính thức vào tháng 2-2022.

 

Nguồn: http://baothainguyen.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)