Hải Dương: Hơn 700 điều tra viên tham gia Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 1.7, Cục Thống kê tỉnh Hải Dương tổ chức lễ phát động Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II tại thị trấn Tứ Kỳ.


Hai-Duong-ra-quan-GD2.jpg

Các điều tra viên tiến hành thu thập thông tin của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể tại thị trấn Tứ Kỳ

Cùng ngày, tất cả các địa phương khác trong tỉnh đều tổ chức ra quân tổng điều tra. Hơn 700 điều tra viên được tuyển chọn ở các xã, phường, thị trấn sẽ tham gia thu thập thông tin ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Nội dung thu thập trong Tổng điều tra giai đoạn II gồm: kết quả sản xuất, kinh doanh, số lượng, quy mô và lao động, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở...

Cuộc Tổng điều tra được thực hiện bằng nhiều hình thức như các điều tra viên phải trực tiếp đến từng cơ sở để phỏng vấn, thu thập thông tin; điều tra trực tuyến (web-form) và bằng thiết bị điện tử thông minh (Capi). Quá trình thu thập thông tin sẽ được Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các cấp kiểm tra giám sát chặt chẽ.

Cuộc Tổng điều tra diễn ra từ ngày 1-30.7, nhằm thu thập thông tin của khoảng 110.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và hơn 1.900 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong tỉnh.

Trước đó, trong giai đoạn I từ ngày 1.3-30.5, Hải Dương thực hiện thu thập thông tin từ các doanh nghiệp, HTX; đơn vị sự nghiệp; hiệp hội. Riêng các địa phương có từ 8.000 doanh nghiệp trở lên được tiếp tục gia hạn hoàn thành thu thập thông tin của các doanh nghiệp trong tháng 8.2021.

 

Nguồn: baohaiduong.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )