Quảng Trị ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 1/7/2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Quảng Trị tổ chức ra quân tổng điều tra (TĐT) giai đoạn 2 (từ ngày 1 - 30/7/2021) để thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn toàn tỉnh.


Quang-Tri-ra-quan-GD2.jpg

ĐVT thu thập thông tin tại hộ kinh doanh cá thể 

Để chuẩn bị cho TĐT kinh tế năm 2021 giai đoạn 2, BCĐ các cấp đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện quan trọng nhằm thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, đã rà soát và lập danh sách bảng kê cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng TĐT tại 858 địa bàn với 47.793 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 243 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Số lượng điều tra viên (ĐTV) trưng tập là 295 người.

Các ĐTV đã được phổ biến về quy trình thu thập thông tin, cách chọn mẫu; cách thức tiếp cận, khai thác, cập nhật thông tin, ghi phiếu và những điểm mới cần lưu ý trong quá trình điều tra. Nội dung TĐT giai đoạn 2  tập trung vào các nhóm thông tin: Thông tin định danh; thông tin về lao động của cơ sở; thông tin về tài sản; thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh; thông tin về nhóm sản phẩm và kết quả sản xuất kinh doanh...

Ngay sau lễ ra quân, công tác điều tra thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được bắt tay thực hiện. Phần lớn các ĐTV hiểu thấu đáo nội dung phiếu điều tra và chấp hành tốt các quy định về cuộc TĐT. Qua tuyên truyền, hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hiểu và hợp tác tốt với điều tra viên, cung cấp chính xác những thông tin nhằm giúp ĐTV hoàn thành tốt công việc được giao.


Nguồn: baoquangtri.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )