Lâm Đồng: Ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 1/7, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh.


Lam-Dong-ra-quan-GD2.jpg

Các địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân tiến hành tổng điều tra tại hộ gia đình

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 1/3 - 30/5 đối với khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp và hiệp hội; giai đoạn 2 từ ngày 1/7 - 30/7 đối với khối cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng. 

Đến nay, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn các huyện, thành phố đã hoàn thành giai đoạn 1 đạt kết quả tốt, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định.

Bước sang giai đoạn 2, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, Cục Thống kê tỉnh đã rà soát và lập danh sách bảng kê cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh với số lượng gần 71 ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và gần 700 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua đài, báo, băng rôn, khẩu hiệu, thư gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể.

Tại buổi ra quân, toàn tỉnh có 142/142 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thành phố đã đồng loạt triển khai điều tra thu thập thông tin tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc 380 địa bàn trong toàn tỉnh.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trùng với thời gian rà soát, lập bảng kê, nhưng đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho giai đoạn 2 đã hoàn tất. Toàn tỉnh đã sẵn sàng thu thập thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng cho biết: Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để đánh giá sự phát triển của các đơn vị kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh. Chính vì thế, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra từ tỉnh đến cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt công tác thu thập thông tin từ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo đúng kế hoạch đề ra.

Ngay sau lễ ra quân, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố đã chỉ đạo các điều tra viên xuống địa bàn thực hiện phỏng vấn thu thập thông tin tại các hộ điều tra, giám sát công tác phỏng vấn, ghi phiếu của điều tra viên, tổ chức họp rút kinh nghiệm để triển khai trong những ngày tới tốt hơn, thuận lợi hơn.

Nguồn: baolamdong.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)