Hà Nam: Ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II

(Mic.gov.vn) - 

Hoạt động điều tra diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm thu thập thông tin của trên 53 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và trên 1.700 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Ngày 1/7, tỉnh Hà Nam đã tổ chức ra quân triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 để thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh.


Ra-quan-TDT-GD2-2.jpg

Hoạt động điều tra diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm thu thập thông tin của trên 53 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và trên 1.700 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Dự kiến lực lượng tham gia tổng điều tra lần này là khoảng 400 người, trong đó 300 điều tra viên thống kê có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị di động.

Thời gian tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 1-30/7. Nội dung thông tin thu thập bao gồm: kết quả sản xuất kinh doanh, số lượng, quy mô và lao động, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra…

Trước đó, giai đoạn 1của Tổng điều tra được tiến hành từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021 thực hiện điều tra đối với doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp và các hiệp hội.

Về hình thức thu thập thông tin, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện qua phiếu trực tuyến sử dụng internet (Web-form) và phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động (CAPI). Sau đó toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu Web-form, phiếu CAPI và dữ liệu điều tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung Tổng điều tra và được xử lý để tổng hợp kết quả.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, việc thu thập thông tin được thực hiện trên phạm vi lớn, vấn đề đặt ra là vừa phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất là về tiến độ, chất lượng chuyên môn cũng như đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin và đảm bảo hệ thống thông tin, đường truyền dữ liệu thông suốt từ địa phương đến Trung ương, vừa phải bảo đảm sự an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

Ha-Nam-ra-quan-GD2-1.jpg

Ha-Nam-ra-quan-GD2-2.jpg

Các hộ sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã đồng tình phối hợp, tạo điều kiện cho cuộc điều tra

diễn ra thuận lợi, hiệu quả ngay trong ngày đầu ra quân  tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II

Theo ghi nhận của phóng viên Đài PTTH Hà Nam, ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện Tổng điều tra giai đoạn 2, tại các địa phương trong toàn tỉnh, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã đồng tình phối hợp, tạo điều kiện cho cuộc điều tra diễn ra thuận lợi, hiệu quả và thực chất. Qua kiểm tra thực tế ngày đầu ra quân, tất cả các tổ điều tra tại địa bàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm quy trình điều tra. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh, Cục Thống kê tỉnh Hà Nam cũng đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ Tổng điều tra, chất lượng thông tin; đồng thời, vừa đảm bảo phòng chống dịch an toàn, hiệu quả.

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của mỗi địa phương. Kết quả của cuộc Tổng điều tra này cũng là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Chính phủ và các Bộ, ngành về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định xây dựng các chính sách phát triển kinh tế xã hội của cả nước và tỉnh Hà Nam.

Để thực hiện tốt công tác thu thập thông tin giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh mong muốn các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tích cực hưởng ứng và tạo điều kiện để điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Nguồn: hanamtv.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)