Thái Bình ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 1/7, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế phường Đề Thám thành phố Thái Bình tổ chức lễ ra quân cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2


Thai-Binh-ra-quan-GD2-1.jpg

Lễ ra quân cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế phường Đề Thám thành phố Thái Bình

Mục đích của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu quản lý của Trung ương cũng như địa phương.

Thai-Binh-ra-quan-GD2-2.jpg

Kiểm tra hoạt động kinh doanh của cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Bình

Giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra sẽ diễn ra từ ngày hôm nay 1/7, tiến hành điều tra trên đối tượng là các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo. Để đảm bảo chất lượng cho cuộc tổng điều tra, công tác điều tra trong giai đoạn 2 sẽ bảo đảm thực hiện tính kế thừa và có sự so sánh với các kỳ trước. Thông tin điều tra cần đầy đủ, kịp thời, phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao. Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong các công đoạn Tổng điều tra.

Nguồn: http://thaibinhtv.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)