Bạc Liêu: Đồng loạt ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 1/7, các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2).


Bac-Lieu-ra-quan-GD2-1.jpg

Quang cảnh lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) tại UBND Phường 3 (TP. Bạc Liêu).

Theo đó, đối tượng điều tra lần này là cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo, các cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể. Qua rà soát, trên địa bàn toàn tỉnh có 278 cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo và 46.923 cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể. Riêng TP. Bạc Liêu có 77 cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo, 9.913 cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1 - 30/7/2021.

Bac-Lieu-ra-quan-GD2-2.jpg

Điều tra viên thu thập thông tin tại cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn Phường 3 (TP. Bạc Liêu).

Đây là cuộc tổng điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thu thập thông tin cơ bản trên lĩnh vực kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

 

Nguồn: baobaclieu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)