Ninh Bình: Sẵn sàng cho giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 1/3 - 30/5/2021, Ninh Bình triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 với việc thu thập thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Đến ngày 30/5/2021, Ninh Bình đã hoàn thành tổng điều tra giai đoạn 1; đồng thời, chủ động triển khai các bước của giai đoạn 2 đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.


Ninh-Binh-san-sang-GD2-1.jpg

Cán bộ phòng thu thập thông tin Cục Thống kê tỉnh tổng hợp các thông tin cho Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nằm trong chương trình điều tra thống kê quốc gia, được tổ chức định kỳ 5 năm/lần nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp, đáp ứng các mục đích sau: Đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương. 

Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án "Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh, phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021, công tác thu thập thông tin được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện từ ngày 1/3 - 30/5/2021; giai đoạn 2 thực hiện từ ngày 1/7 - 30/7/2021. Từ ngày 1/3 - 30/5/2021, Ninh Bình đã triển khai thực hiện hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 1) với việc thu thập thông tin khối doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; đồng thời, chủ động triển khai các bước công việc của giai đoạn 2 đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra.

Xác định Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tích cực triển khai thực hiện thu thập thông tin giai đoạn 1 với quyết tâm cao nhất. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và cách sử dụng phần mềm cho thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, giám sát viên các cấp và điều tra viên thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội thực hiện tự kê khai thông tin trên trang điều hành tác nghiệp Tổng điều tra đảm bảo chính xác, kịp thời.

Trong giai đoạn 1 của Tổng điều tra kinh tế lần này, Ninh Bình tiến hành thu thập thông tin của 4.370 doanh nghiệp, đã thực hiện thu thập được 4.291 doanh nghiệp; số doanh nghiệp chưa thực hiện là 79 do không tìm thấy doanh nghiệp, không liên hệ được với doanh nghiệp, doanh nghiệp đã chuyển đi nơi khác, doanh nghiệp đã giải thể, phá sản. Đồng thời thu thập thông tin của 588 đơn vị sự nghiệp; 21 đơn vị hiệp hội, đạt 100% kế hoạch.

Để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của Tổng điều tra, từ ngày 15/5 đến ngày 15/6 đã thực hiện rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, các đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Ngày 1/7, các điều tra viên trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức thực hiện điều tra, thu thập thông tin của trên 90.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và gần 1.600 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp để cập nhật đầy đủ thông tin trong phiếu điện tử (CAPI).

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Để giai đoạn 2 của Tổng điều tra đảm bảo tiến độ đề ra, thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, sổ tay hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra và sử dụng phần mềm để điều tra viên nắm vững nghiệp vụ, quy trình trong việc điều tra, thu thập thông tin đảm bảo chất lượng, chính xác khi triển khai tại địa bàn. 

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực quan, bằng băng zôn, logo, khẩu hiệu, file MP3 hỏi đáp về Tổng điều tra để giúp các đối tượng điều tra nắm bắt được thông tin, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra. Qua đó phối hợp, hợp tác với điều tra viên thống kê cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh đảm bảo chính xác, kịp thời.

Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp do đó Ninh Bình không tổ chức lễ ra quân giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra, tuy nhiên Ban Chỉ đạo các cấp chỉ đạo lực lượng giám sát viên và điều tra viên đồng loạt ra quân triển khai điều tra, thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra được phân công bắt đầu từ 7h30' ngày 1/7/2021 theo đúng quy định. 

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp đã và đang tăng cường sự chỉ đạo, yêu cầu lực lượng tham gia Tổng điều tra tuyệt đối tuân thủ việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế để đảm bảo phòng, chống dịch.

Cũng theo ông Lê Thanh Tùng, điểm mới của cuộc điều tra lần này là ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn điều tra. Ngoài mục đích cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh, cuộc điều tra cũng hướng tới việc đáp ứng yêu cầu tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; số liệu chính thức theo đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn phục vụ đánh giá việc thực hiện nghị quyết của đảng bộ, chính quyền các cấp cũng như làm cơ sở dữ liệu chính thức, đầy đủ cho việc xây dựng các nghị quyết cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, Ninh Bình đã sẵn sàng cho giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đảm bảo đúng kế hoạch do Ban Chỉ đạo Trung ương cũng như Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)