Quảng Nam: Lễ ra quân tuyên truyền Tổng điều tra tinh tế năm 2021 giai đoạn 2

(Mic.gov.vn) - 

Sáng nay 1/7, tại UBND phường An Xuân (thành phố Tam Kỳ), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra Kinh tế giai đoạn 2. Dự lễ ra quân có đại diện lãnh đạo Cục thống kê Quảng Nam, UBND thành phố Tam Kỳ và các giám sát viên, điều tra viên.


Quang-Nam-ra-quan-GD2-1.jpg

Toàn cảnh lễ ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ.

Cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra hết sức quan trọng, cung cấp đầy đủ số liệu, làm tiền đề quan trọng cho việc phân tích, đánh giá và đề ra các chủ trương, xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Quang-Nam-ra-quan-GD2-2.jpg

Đoàn xe diễu hành phát động tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021.

Lễ ra quân nhằm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu trách nhiệm của các cấp, các ngành; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; đặc biệt là giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ chủ trương, trách nhiệm của mình và chủ động phối hợp với điều tra viên để cung cấp thông tin chính xác; góp phần đảm bảo tiến độ điều tra và đảm bảo số liệu đạt chất lượng.

Cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1/7/2021 và kết thúc vào ngày 30/7/2021.

Nguồn: quangnam.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)