Quảng Ninh: Ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 1/7, tại TP Hạ Long, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính TP Hạ Long tổ chức lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II khối sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.


Quang-Ninh-ra-quan-GD2-1-1-.jpg

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Quảng Ninh giai đoạn II được áp dụng thu thập thông tin trên phiếu điện tử.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7/2021 đối với khối sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tại TP Hạ Long, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II sẽ tiến hành điều tra 16.000 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, 56 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thành phố huy động khoảng 130 điều tra viên để thực hiện công tác điều tra, thu thập thông tin.

Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, được tiến hành với chu kỳ điều tra 5 năm/lần với nhiều nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, địa phương. Hình thức câu hỏi mở, số liệu nhiều nên công tác chuẩn bị được tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác của thông tin điều tra.

Quang-Ninh-ra-quan-GD2-2.jpg

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Quảng Ninh giai đoạn II được áp dụng thu thập thông tin trên phiếu điện tử.

Bà Ngô Thị Vân, Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, cho biết: Giai đoạn II, Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cấp đã tập huấn cho hơn 1.000 điều tra viên đảm bảo tinh thông về nghiệp vụ và tuân thủ nguyên tắc 5K, sẵn sàng cho công tác điều tra thu thập thông tin với hơn 71.000 hộ sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp, thủy sản và 320 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong toàn tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành đúng theo phương án điều tra và về đích trước vào ngày 28/7/2021.

Quang-Ninh-ra-quan-GD2-3-1-.jpg

Điều tra viên tiến hành điều tra, thu thập thông tin hộ sản xuất kinh doanh cá thể tại TP Hạ Long.

Ngay sau lễ ra quân, trên 1.200 điều tra viên trong toàn tỉnh đã bắt tay ngay vào công tác tiến hành điều tra các hộ sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tại 13 địa phương. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Quảng Ninh giai đoạn II được áp dụng thu thập thông tin trên phiếu điện tử. Kết quả của cuộc tổng điều tra sẽ đánh giá lại quy mô toàn bộ nền kinh tế và sẽ là cơ sở hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội và là nguồn số liệu để đánh giá sự phát triển của tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Trước đó, giai đoạn I của Tổng điều đã được tỉnh Quảng Ninh hoàn thành với 11.615 phiếu doanh nghiệp, 598 cơ sở hành chính; 797 đơn vị sự nghiệp; 104 hiệp hội. Trong đó TP Hạ Long là địa phương chiếm số lượng lớn nhất tỉnh với 5.482 phiếu điều tra doanh nghiệp giai đoạn I, 179 đơn vị sự nghiệp và 20 hiệp hội.

 

Nguồn: baoquangninh.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)