Bắc Ninh: Gần 770 điều tra viên tham gia Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 01 đến 30-7, cùng với cả nước, Bắc Ninh triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (TĐT) giai đoạn 2 đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.


Bac-Ninh-trien-khai-GD2.jpg

Các hộ sản xuất chun ở Đa Tiện (Xuân Lâm, Thuận Thành) thuộc
đối tượng điều tra giai đoạn 2.

Theo kế hoạch, TĐT giai đoạn 2 có gần 770 điều tra viên (dự phòng 3%) có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại di động để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại  987 địa bàn, hơn 125.645 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; hơn 1.210 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 

TĐT giai đoạn 2 tập trung thu thập các thông tin của khu vực hộ kinh doanh cá thể không hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, kinh tế số, thương mại điện tử và sản phẩm đặc thù của các ngành địa phương

Trước đó, trong giai đoạn 1 từ ngày 1-3, Cục Thống kê tiến hành điều tra, thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các hiệp hội.

 

Nguồn: baobacninh.com.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)