Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức đợt 1 năm 2020 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử


Căn cứ Quyết định số 871/QĐ- BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

Hội đồng thi tuyển công chức đợt 1 năm 2020 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chứ đợt 1 năm 2020.

Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây.

Cục PTTH&TTĐT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )