Cục thống kê TP.Hà Nội: Hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 15/6/2021, Cục Thống kê thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021.


ảnh-HN-tập-huấn.jpg

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Đồng chí Đậu Ngọc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê thành phố dự, chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu huyện Phú Xuyên có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của huyện; tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức văn phòng, thống kê, trưởng thôn, tiểu khu là Điều tra viên.

 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đại diện Cục Thống kê thành phố hướng dẫn tập trung vào các nhiệm vụ Tổng điều tra giai đoạn 2; Hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin.

Thực hiện Quyết định số 307 ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Cục Thống kê TP đã chỉ đạo triển khai thực hiện Tổng điều tra phiếu doanh nghiệp, phiếu sự nghiệp, phiếu hiệp hội từ ngày 01/3/2021 và thực hiện phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7/2021.
 
So với Tổng điều tra năm 2017 và Điều tra cá thể năm 2020, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có một số thay đổi cơ bản đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo: về các thức đặt câu hỏi, bổ sung đối tượng điều tra và thay đổi từ việc tiếp cận ngành kinh tế sang ngành sản phẩm.
 
Mục đích của cuộc Tổng điều tra để đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương./.

https://phuxuyen.hanoi.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)