Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo Danh sách thí sinh và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021


Thực hiện triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 theo nội dung tại Quyết định số 31/QĐ-NEAC ngày 10/3/2021 của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Thông báo ngày 13/3/2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về việc tuyển dụng viên chức năm 2021; Thông báo ngày 31/5/2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về Kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021.

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 1, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo:

1. Danh sách thí sinh tham dự thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm.

(Danh sách chi tiết kèm theo).

2. Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm, cụ thể như sau:.

a) Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

b) Thời gian:

Chiều thứ Sáu, ngày 18/6/2021: 13h30 Bắt đầu vào phòng thi.

c) Nội dung: Thi tự luận.

Môn thi: các môn chuyên ngành của các vị trí: Quản trị công sở, Kế toán, Kế hoạch - Tài chính, Thông tin - Thống kê.

Thời gian thi: 180 phút.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo để các thí sinh đủ điều kiện dự thi, các Ban và các  Tổ giúp việc của Hội đồng, các đơn vị có liên quan thuộc Trung tâm triển khai thực hiện.

 

Trân trọng thông báo./. 

- Nội dung Thông báo số 32/TB-NEAC, xem tại đây.

- Danh sách thí sinh, xem tại đây.

NEAC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)