Thái Bình - Giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê giám sát kiểm tra chương trình kê khai giai đoạn 1 cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại một số cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Bình.


 

Thai-Binh-giam-sat-TDT-1.jpg

Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê kiểm tra tại đơn vị


Tiến hành giám sát tổng điều tra tại Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Thái Bình; trường Tiểu học Quang Trung; Công ty cổ phần thương mại tập đoàn Thiên Trường và Công ty trách nhiệm hữu hạn Meina Meina. Các đơn vị đã cung cấp đúng và đầy đủ thông tin qua phiếu điện tử phục vụ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021. 

Thai-Binh-giam-sat-TDT-2.jpg

Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê kiểm tra tại trường Tiểu học Quang Trung

Đây cũng là điểm mới trong đợt Tổng điều tra kinh tế lần này so với những năm trước, khi tận dụng thế mạnh của công nghệ để thu thập, xử lý thông tin, nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đoàn công tác chia sẻ với các đơn vị, thời gian tới sẽ sớm có giải pháp để khắc phục những vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ, như thống nhất các nội dung, khái niệm trên phiếu điều tra, giúp doanh nghiệp hiểu rõ để kê khai chính xác; cùng với đó sẽ đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho điều tra trực tuyến đạt tiến độ.

 

Nguồn: http://thaibinhtv.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)