Thái Nguyên thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Quyết định số 2824 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Ban Chỉ đạo và tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021, đến nay, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thái Nguyên và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị Tổng điều tra, công tác thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội để thu thập thông tin giai đoạn 1 của Tổng điều tra kinh tế được tích cực triển khai với sự phối hợp của các đơn vị.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)